Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Węglowodory i ich podział

Węglowodory i ich podział

Związki węgla i wodoru to węglowodory.

We wszystkich związkach organicznych węgiel jest czterowartościowy. W związkach organicznych atomy węgla łączą się ze sobą tworząc m.in. łańcuchy.

Między atomami węgla mogą występować wiązania pojedyncze lub wielokrotne: podwójne lub potrójne.

Węglowodory. Pojedyncze wiązania między atomami węgla - węglowodory nasycone - alkany. Wielokrotne wiązania między atomami węgla - węglowodory nienasycone - alkeny, alkiny.

Węglowodory nasycone - alkany

Alkany - są to węglowodory zawierające tylko pojedyncze wiązania między atomami węgla. Alkany tworzą wielką rodzinę związków, a pierwszy przedstawiciel tej grupy zawiera jeden atom węgla. Jest to metan.

Wzór strukturalny metanu. Wzór sumaryczny metanu. Węgiel jest czterowartościowy, więc we wzorze strukturalnym od każdego węgla muszą „odchodzić” cztery wiązania (kreski). Metan zawiera 1 atom węgla oraz cztery atomy wodoru. Zapisujemy to następująco: przy atomie węgla po stronie prawej powinna być mała jedynka, oznaczająca 1 atom węgla (jedynki w związkach chemicznych nie piszemy). Po stronie prawej, obok symbolu wodoru piszemy małą czwórkę, która oznacza, że metan zawiera 4 atomy wodoru.

Kolejny przedstawiciel tej rodziny to etan, zawierający 2 atomy węgla.

Etan. Wzór strukturalny, wzór sumaryczny etanu. Od każdego atomu węgla „odchodzą” cztery wiązania: jedno wiązanie od każdego atomu węgla służy do powstania wiązania między atomami węgla, zaś trzy pozostałe wiązania przy każdym węglu „wysycamy” wodorami (jednowartościowymi). Etan zawiera 2 atomy węgla (oznaczone małą dwójką po prawej stronie przy symbolu węgla) oraz 6 atomów wodoru (oznaczone małą szóstką przy symbolu wodoru po stronie prawej).

W chemii organicznej często używa się wzorów półstrukturalnych, które uwzględniają rodzaj wiązań między atomami węgla w łańcuchu, natomiast ilość wodorów związanych z każdym węglem w cząsteczce podajemy sumarycznie.

Wzór półstrukturalny etanu. Wzór ten najlepiej napisać na podstawie wzoru strukturalnego danego związku... Z pierwszym węglem łączą się 3 atomy wodoru i podobnie jest z drugim atomem węgla. Najpierw piszemy atomy węgla oraz rodzaj wiązań między nimi... a następnie obok każdego z atomów węgla umieszczamy ilość wodorów, związanych z każdym z węgli. W ten sposób otrzymaliśmy wzór półstrukturalny etanu.

Kolejnym przedstawicielem alkanów jest propan, zawierający trzy atomy węgla.

Wzór strukturalny propanu, wzór półstrukturalny. Pierwszy od prawej węgiel jednym wiązaniem łączy się z drugim węglem, więc trzy pozostałe „wysycamy” atomami wodoru. Drugi kolejny w łańcuchu węgiel dwa wiązania wykorzystuje łącząc się z dwoma sąsiednimi węglami, więc dwa pozostałe będą „wysycane” wodorem. Trzeci kolejny węgiel w łańcuchu jednym wiązaniem łączy się z węglem. Pozostają mu jeszcze trzy, z którymi łączą się trzy atomy wodoru. Piszemy go najlepiej na podstawie wzoru strukturalnego danego związku... Grubą linią zaznaczono wiązania między atomami węgla, które pozostają we wzorze półstrukturalnym.

Dla czterech pierwszych alkanów obowiązują nazwy zwyczajowe (metan, etan, propan i butan). Nazwy pozostałych alkanów tworzymy od nazw greckich, podających ilość atomów węgla w łańcuchu, dodając końcówkę -an.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Węglowodory i ich podział

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Chemia
 • Węgiel i jego związki z wodorem
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Węgiel i jego związki z wodorem
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Węgiel i jego związki z wodorem
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Węgiel i jego związki z wodorem
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Węgiel i jego związki z wodorem

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.