Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Odmiany alotropowe węgla

Odmiany alotropowe węgla

Grafit, diament, fullereny to odmiany węgla, różniące się rozmieszczeniem atomów węgla w sieci krystalicznej - to znaczy, że w każdej z tych odmian atomy węgla są ze sobą inaczej „połączone”.

Takie odmiany nazywamy alotropowymi.

Różnice w budowie sieci krystalicznej powodują różnice we właściwościach fizycznych tych substancji.

Niektóre własności fizyczne podaje tabela:

Grafit Diament Fulleren
 • nieprzezroczysty minerał
 • barwa stalowoszara
 • łupliwy
 • bardzo miękki
 • gęstość 2,25 g/cm3
 • przewodzi prąd elektryczny
 • przewodzi ciepło
 • przezroczysty minerał
 • jest bezbarwny, czasami może być niebieski, żółty lub czarny
 • najtwardszy minerał
 • gęstość 3,5 g/cm3
 • nie przewodzi prądu elektrycznego
 • przewodzi ciepło
 • półprzezroczyste ciało stałe
 • o barwie brązowej
 • o połysku metalicznym
 • gęstość 1,65 g/cm3
 • właściwości półprzewodnikowe i nadprzewodnikowe

Porównując dane w tabeli widzimy, że odmiany alotropowe węgla różnią się między innymi:

- stopniem przezroczystości

- barwą

- twardością

- przewodnictwem elektryczności.

- przezroczysty diament, półprzezroczysty fulleren, nieprzezroczysty grafit

- różne barwy

- najtwardszy z minerałów - diament oraz bardzo miękki - grafit

- diament nie przewodzi prądu elektrycznego, grafit przewodzi prąd, półprzewodnikowe i nadprzewodnikowe własności fullerenu

Budowa odmian alotropowych węgla

Grafit

Grafit. Wiązanie atomowe między dwoma atomami węgla, jeden z atomów węgla, jedna z warstw. Jak widać, atomy węgla w sieci krystalicznej tworzą warstwy. Każdy atom węgla „połączony” jest z trzema innymi atomami węgla. Warstwowa budowa grafitu decyduje o łupliwości i dlatego jest on bardzo miękki.

Diament

Jeden z elementów sieci krystalicznej diamentu.

Diament. Jeden z atomów węgla. Każdy atom węgla w sieci krystalicznej diamentu połączony jest z czterema innymi atomami węgla, które znajdują się przy wierzchołkach czworościanu foremnego. Tak połączone w sieci krystalicznej atomy węgla gwarantują wysoką twardość.

Fulleren

Atomy węgla w fullerenach łączą się ze sobą, tworząc kryształy o różnym kształcie.

Fulleren.

Zapamiętaj!

1. Węgiel to ważny składnik całej przyrody ożywionej.

2. Węgiel występuje w przyrodzie w stanie wolnym jako: grafit, diament, fulleren oraz w postaci związków chemicznych: w skałach, minerałach, jako składnik przyrody ożywionej.

3. Odmiany alotropowe węgla mają różną budowę wewnętrzną sieci krystalicznej. Inna budowa wewnętrzna, czyli inny sposób „połączeń” między atomami węgla, wpływa na różnice we własnościach fizycznych: grafitu, diamentu czy fullerenów.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Odmiany alotropowe węgla

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Chemia
 • Węgiel i jego związki z wodorem
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Węgiel i jego związki z wodorem
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Węgiel i jego związki z wodorem
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Węgiel i jego związki z wodorem
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Węgiel i jego związki z wodorem

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.