Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Właściwości chemiczne alkenów na przykładzie etenu

Właściwości chemiczne alkenów na przykładzie etenu

Na przykładzie etenu poznamy własności chemiczne alkenów:

- Alkeny są węglowodorami aktywniejszymi od alkanów, ze względu na obecność wiązania podwójnego.

- Alkeny odbarwiają wodę bromową. Jest to charakterystyczna reakcja na obecność wiązań wielokrotnych.

Zachodzi wtedy reakcja:

Właściwości chemiczne alkenów na przykładzie etenu. Woda bromowa ulega odbarwieniu, ponieważ pęka wiązanie wielokrotne. Wtedy każdy z węgli ma wolne jedno wiązanie. Do tego wiązania przyłącza się atom bromu.

Jak nazwać poprawnie powstały związek?

- związek ten jest pochodną węglowodoru nasyconego (ma pojedyncze wiązania między atomami węgla), który ma 2 atomy węgla. Jest to więc pochodna etanu.

- 2 atomy wodoru w etenie zostały zastąpione 2 atomami bromu.

- nazwę takiego związku tworzymy w ten sposób, że przed nazwą alkanu (etan) podajemy liczbę (dwa = di) i nazwę przyłączonych pierwiastków (brom).

Mamy więc całą nazwę dibromoetan.

- Podobnie zachodzi reakcja alkenów z wodorem: H2

Właściwości chemiczne alkenów na przykładzie etenu.

- Reakcja z chlorowodorem: HCl

Właściwości chemiczne alkenów na przykładzie etenu. Nazwę powstałego związku tworzymy analogicznie jak w przypadku reakcji z wodą bromową.

Reakcje przedstawione w trzech powyższych podpunktach (z wodą bromową, z wodorem, z chlorowodorem) noszą nazwę reakcji przyłączania - do alkenu przyłącza się dana cząsteczka.

Związki zawierające wiązania nienasycone (wielokrotne) ulegają polimeryzacji. Jest to reakcja, w której pojedyncze cząsteczki - monomery łączą się w wielocząsteczkowe produkty - polimery. Proces ten zachodzi przy odpowiednio wysokim ciśnieniu i w wysokiej temperaturze. Proces przyspiesza katalizator. W czasie polimeryzacji „pękają” wiązania wielokrotne i poszczególne monomery łączą się ze sobą powstałymi w ten sposób „wolnymi” wiązaniami.

Katalizator to substancja, która przyspiesza przebieg reakcji chemicznej czyli powoduje zwiększenie szybkości tej reakcji.

Przykład reakcji polimeryzacji:

Właściwości chemiczne alkenów na przykładzie etenu. n - oznacza liczbę cząsteczek etenu, które zostały poddane polimeryzacji. W procesie n cząsteczek etenu (monomeru) łączy się ze sobą w długi łańcuch - polimer.

Polimery zastępują często w użyciu metale, drewno, szkło, skórę. Są materiałami tańszymi i często mają lepsze własności od naturalnych materiałów. Stąd ich szerokie zastosowanie.

Alkeny, podobnie jak alkany, ulegają reakcjom spalania:

- całkowitego (do tlenku węgla IV i wody)

Właściwości chemiczne alkenów na przykładzie etenu. Sprawdzamy, czy liczba atomów C, H i O jest taka sama po stronie produktów i substratów. Postępujemy analogicznie jak przy spalaniu alkanów (patrz spalanie całkowite butanu).

Po uzgodnieniu współczynników ta reakcja napisana prawidłowo ma postać:

Właściwości chemiczne alkenów na przykładzie etenu.

- półspalania (do tlenku węgla II i wody)

Właściwości chemiczne alkenów na przykładzie etenu.

Po uzgodnieniu współczynników ta reakcja ma postać:

Właściwości chemiczne alkenów na przykładzie etenu.

- niecałkowitego spalania (do węgla i wody).

Właściwości chemiczne alkenów na przykładzie etenu.

Po uwzględnieniu liczby poszczególnych atomów po stronie substratów i produktów mamy:

Właściwości chemiczne alkenów na przykładzie etenu.

Właściwości fizyczne etenu:

Eten to gaz bezbarwny, o przyjemnym zapachu. Gaz ten nie rozpuszcza się w wodzie.

Zapamiętaj!

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Chemia
 • Węgiel i jego związki z wodorem
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Węgiel i jego związki z wodorem
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Węgiel i jego związki z wodorem
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Węgiel i jego związki z wodorem
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Węgiel i jego związki z wodorem

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.