Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Etyn - pierwszy przedstawiciel rodziny alkinów

Etyn - pierwszy przedstawiciel rodziny alkinów

Pierwszy przedstawiciel tych węglowodorów musi mieć 2 atomy węgla, bowiem wiązanie potrójne występuje między atomami węgla.

Podstawiając do wzoru ogólnego alkanów CnH2n-2 n = 2 mamy:

Etyn - pierwszy przedstawiciel rodziny alkinów. n - liczba atomów węgla w cząsteczce

Wykonując proste obliczenia otrzymujemy:

wzór etynu C2H2

Etyn jest najprostszym przedstawicielem alkinów. Potocznie zwany jest acetylenem.

Etyn - pierwszy przedstawiciel rodziny alkinów. Wzór sumaryczny, wzór strukturalny.

Najczęściej acetylen otrzymujemy w reakcji karbidu z wodą.

Produktami tej reakcji są acetylen oraz wodorotlenek wapnia, czyli:

Etyn - pierwszy przedstawiciel rodziny alkinów. Karbid, etyn, wodorotlenek wapnia. Chcąc prawidłowo napisać reakcję, należy sprawdzić liczbę atomów C, Ca, O, H po stronie substratów i produktów.

Chcąc poprawnie zapisać reakcję porównujemy:

- liczbę atomów węgla po lewej i prawej stronie równania: z lewej strony mamy 2 atomy węgla, podobnie z prawej też są 2 atomy węgla.

- teraz liczymy atomy wapnia Ca - z lewej mamy 1 atom wapnia i z prawej strony również 1 atom wapnia.

- sprawdzamy teraz atomy tlenu O - po stronie substratów mamy 1 atom tlenu, a po stronie produktów 2 atomy tlenu. Aby ilość atomów tlenu była identyczna po obu stronach równania reakcji, należy wpisać 2 przed cząsteczkę wody H2O.

Pamiętaj!

Nie można zmieniać wzoru chemicznego związku (u nas H2O), wpisując współczynnik liczbowy w „środku” wzoru. Współczynnik liczbowy wpisuje się zawsze przed wzorem związku chemicznego (u nas H2O) np.:

ma być: 2H2O, a nie H2O2

Równanie przebiegu reakcji między karbidem a wodą ma postać:

Etyn - pierwszy przedstawiciel rodziny alkinów.

- Pozostały do sprawdzenia atomy wodoru H - po stronie substratów mamy: 2 · 2 = 4 atomy wodoru, po stronie produktów: 2 atomy wodoru w cząsteczce etynu i 2 atomy wodoru w cząsteczce wodorotlenku wapnia - razem 4 atomy wodoru, czyli lewa strona jest taka sama jak prawa.

Poprawnie napisanie równanie reakcji ma postać:

Etyn - pierwszy przedstawiciel rodziny alkinów.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Etyn - pierwszy przedstawiciel rodziny alkinów

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Chemia
 • Węgiel i jego związki z wodorem
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Węgiel i jego związki z wodorem
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Węgiel i jego związki z wodorem
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Węgiel i jego związki z wodorem
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Węgiel i jego związki z wodorem

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.