Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Szereg homologiczny alkenów

Szereg homologiczny alkenów

Liczba atomów węgla w łańcuchu Wzór alkanu Nazwa alkanu Wzór alkenu Nazwa alkenu
2 C2H6 etan C2H4 eten
3 C3H8 propan C3H6 propen
4 C4H10 butan C4H8 buten
5 C5H12 pentan C5H10 penten
6 C6H14 heksan C6H12 heksen
7 C7H16 heptan C7H14 hepten
8 C8H18 oktan C8H16 okten
9 C9H20 nonan C9H18 nonen
10 C10H22 dekan C10H20 deken

Jak napisać wzór sumaryczny dowolnego alkenu, znając wzór ogólny szeregu homologicznego?

Np. dla alkenu, zawierającego 11 at. węgla w cząsteczce.

do wzoru CnH2n - wstawiamy za n = 11, mamy więc:

C11H2 · 11 - wykonując działanie matematyczne mamy:

C11H22 - jest to wzór sumaryczny alkenu o 11 atomach węgla.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Szereg homologiczny alkenów

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Chemia
 • Węgiel i jego związki z wodorem
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Węgiel i jego związki z wodorem
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Węgiel i jego związki z wodorem
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Węgiel i jego związki z wodorem
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Węgiel i jego związki z wodorem

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.