Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Szereg homologiczny alkenów

Szereg homologiczny alkenów

Liczba atomów węgla w łańcuchu Wzór alkanu Nazwa alkanu Wzór alkenu Nazwa alkenu
2 C2H6 etan C2H4 eten
3 C3H8 propan C3H6 propen
4 C4H10 butan C4H8 buten
5 C5H12 pentan C5H10 penten
6 C6H14 heksan C6H12 heksen
7 C7H16 heptan C7H14 hepten
8 C8H18 oktan C8H16 okten
9 C9H20 nonan C9H18 nonen
10 C10H22 dekan C10H20 deken

Jak napisać wzór sumaryczny dowolnego alkenu, znając wzór ogólny szeregu homologicznego?

Np. dla alkenu, zawierającego 11 at. węgla w cząsteczce.

do wzoru CnH2n - wstawiamy za n = 11, mamy więc:

C11H2 · 11 - wykonując działanie matematyczne mamy:

C11H22 - jest to wzór sumaryczny alkenu o 11 atomach węgla.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Szereg homologiczny alkenów

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Chemia
 • Węgiel i jego związki z wodorem
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Węgiel i jego związki z wodorem
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Węgiel i jego związki z wodorem
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Węgiel i jego związki z wodorem
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Węgiel i jego związki z wodorem

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.