Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Dziś uczniowie rozpoczynają nowy rok szkolny

Rozpoczyna się rok szkolny 2021/2022, a uczniowie z całej Polski uczestniczą dziś w uroczystościach inauguracyjnych. Dzieci wracają do nauki stacjonarnej, ale będą musiały stosować się do zasad określonych w wytycznych dla szkół. Co nowego zaplanowało dla nich Ministerstwo Edukacji i Nauki?

Dziś uczniowie rozpoczynają nowy rok szkolny
Nowością będą bramki dezynfekujące i mierzące temperaturę przy wejściach do szkół. /123RF/PICSEL

Bramki dezynfekujące i szczepienia 

Oprócz obowiązujących już w ubiegłym roku szkolnym zasad, które każdy uczeń bardzo dobrze zna, takich jak dezynfekcja i mycie rąk, noszenie maseczki na szkolnych korytarzach oraz używanie jedynie swoich przyborów, nowością będą obowiązkowe pomiary temperatury przy wejściu do budynku. Jednak nie za pomocą zwykłych termometrów, a bramek dezynfekujących i mierzących temperaturę, przez które uczniowie będą wchodzić do szkoły. W pierwszym tygodniu nauki w placówkach oświatowych będą prowadzone także akcje zachęcające do szczepień, a w połowie września chętni uczniowie powyżej 12. roku życia będą mieli możliwość zaszczepienia się w szkołach. 

Czytaj więcej o szczepieniach uczniów (kliknij!) 

Programy pomocowe i edukacyjne 

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało dla uczniów powracających do szkół różnego rodzaju programy edukacyjne i wspomagające powrót do nauczania stacjonarnego. 90% szkół zgłosiło chęć organizacji dodatkowych lekcji mających na celu uzupełnienie braków powstałych w czasie pandemii, a nauczyciele wychowania fizycznego mają realizować projekty WF z AWF i Aktywny powrót do szkoły po pandemii. Uczniom ma być udzielane lepsze wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, natomiast MEiN dofinansuje wycieczki szkolne do muzeów i miejsc pamięci związanych z polskim dziedzictwem.  

Czy uczniowie wrócą do szkół na stałe? 

Mimo że minister edukacji Przemysław Czarnek zapewnia, że uczniowie wrócą do szkół na stałe i w najbliższym czasie nie są planowane zmiany w trybie nauczania, to rodzice i nauczyciele podchodzą do tej deklaracji nieufnie. Większość jest pewna, że przy wzroście zakażeń, podczas kolejnej fali koronawirusa, szkoły znów zostaną zamknięte, a uczniowie trafią na zdalne nauczanie. Według tego, co możemy przeczytać na stronie MEiN, decyzję o zmianie trybu nauczania, w przypadku zagrożenia zdrowia uczniów, będą mogli podejmować dyrektorzy placówek, jeśli dostaną na to zgodę powiatowego inspektoratu sanitarnego i organu prowadzącego. 

Zobacz najnowsze artykuły