Odpowiedzi do zadań z podręczników w apce Skul

pobierz
Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Zdalne lekcje - liceum - 12.06.2020

Pierwszy dzień zdalnej nauki po krótkiej przerwie. Dopasowaliśmy opracowania, zestawy fiszek i testy do tematów przygotowanych przez MEN w serwisie Zdalne Lekcje. To nie są obowiązkowe tematy, ale są zgodne z podstawą programową i na pewno trzeba je umieć przed egzaminem.

Zdalne lekcje - liceum - 12.06.2020
fot. 123 RF

Zdalne lekcje - liceum - 12.06.2020 - piątek

Klasa 1 (nowy system – ukończona 8 klasa szkoły podstawowej) – Matematyka

Temat: Przykłady zastosowania funkcji liniowej. Na tej lekcji poznam przykłady zastosowań funkcji liniowych.

Przeczytaj opracowanie i rozwiąż przykładowe zadania

Klasa 1 (stary system – ukończona 3 klasa gimnazjum) – Język angielski

Temat: What’s the difference between ACTIVE & PASSIVE? Dowiem się, jaka jest różnica pomiędzy stroną czynną i stroną bierną oraz wykonam ćwiczenie.

Przeczytaj opracowanie

Klasa 1 (stary system – ukończona 3 klasa gimnazjum) – Matematyka

Temat: Sinus, cosinus i tangens kąta ostrego. Zadania. Na tej lekcji przećwiczę rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem podstawowych funkcji trygonometrycznych.

Przeczytaj opracowanie i rozwiąż przykładowe zadania: Wzory na sinus i cosinus sumy i różnicy kątów

Przeczytaj opracowanie i rozwiąż przykładowe zadania: Rozwiązywanie trójkątów z zastosowaniem twierdzenia sinusów i cosinusów 

Przeczytaj opracowanie i rozwiąż przykładowe zadania: Funkcje trygonometryczne dowolnego kąta

Klasa 2 (stary system – ukończona 3 klasa gimnazjum) – Biologia

Temat: Zmienność organizmów. Nauczę się: odróżniać zmienność dziedziczną od niedziedzicznej i podawać ich przykłady; wyjaśniać, na czym polegają mutacje i jaki mają związek ze na zmiennością genetyczną; podawać przykłady czynników mutagennych; rozróżniać mutacje genowe i chromosomowe; podawać przykłady chorób człowieka wywołanych mutacjami.

Przeczytam opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test

Ucz się w domu z darmową aplikacją edukacyjną Omnibus

Materiały do powtórki znajdziesz w naszej darmowej aplikacji Omnibus! Naukę w aplikacji oparliśmy o trzy kroki: przyswój wiedzę (opracowanie), utrwal wiadomości (naucz się zestawu fiszek) i sprawdź się (rozwiąż test)

Nie lubisz uczyć się sam? Możesz uczyć się z rodzicem, opiekunem lub znajomym korzystając z opcji Ucz się z kimś w fiszkach. W Omnibusie mamy też dla was co tydzień nowe Olimpiady z pucharami, nie tylko z materiału, który przerabiacie w szkole. Aplikacja jest dostępna na telefony z systemem Android w sklepie Google Play – kliknij!

nowe omnibus olimpiada zajawka (10)

1589801202-1584694079-800-x-450-jest-dobre

Zobacz najnowsze artykuły