Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Terminy olimpiad na rok szkolny 2021/2022

Przedstawiamy planowane przez organizatorów terminy poszczególnych etapów olimpiad w roku szkolnym 2021/2022. Terminy olimpiad ustalają komitety główne. Terminy zawodów drugiego i trzeciego stopnia olimpiady planowanej na kolejny rok szkolny wymagają uzgodnienia z Ministrem Edukacji i Nauki.

Terminy olimpiad na rok szkolny 2021/2022
Fot. serwis Ministerstwa Edukacji i Nauki

Terminarz olimpiad w roku szkolnym 2021/22

olimpiady1

olimpiady2

3

4

5

6

W przypadku konieczności zmiany terminu przeprowadzenia eliminacji na poszczególnych stopniach olimpiady, ostateczne rozstrzygnięcie o wyborze terminu przeprowadzenia eliminacji podejmuje Minister Edukacji i Nauki.

Ministerstwo Edukacji i Nauki w trzyletniej perspektywie czasowej powierza i finansuje organizację olimpiad przedmiotowych, tematycznych lub interdyscyplinarnych podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie.

Szczegółowy harmonogram olimpiad dla wszystkich poziomów edukacji znajdziecie tu (kliknij!)

Zobacz najnowsze artykuły