Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Zdalne lekcje - szkoła podstawowa - 30.03.2020

Mamy dla was kolejną porcję pomocnych testów, zestawów fiszek i opracowań związanych z proponowanymi przez MEN tematami w serwisie Zdalne lekcje. Zobaczcie, co było dzisiaj zadane. Zapraszamy!

Zdalne lekcje - szkoła podstawowa - 30.03.2020
fot. 123RF

Zdalne lekcje na dziś – 30.03.2020 – poniedziałek

Klasa 4 – Język angielski

Temat: Who, whose, which and that - stosowanie zaimków względnych. Zapoznam się z tekstem, poznam pięć nowych słów, nauczę się, jak prawidłowo używać: who, whose, which and that.

Przeczytaj opracowanie

Klasa 4 – Matematyka

Temat: Ułamki o mianownikach 10, 100, 1000 . . . Wprowadzenie. Na tej lekcji nauczę się o ułamkach o mianownikach 10, 100, 1000.

Przeczytaj opracowanie

Klasa 5 – Język angielski

Temat: The place where I live. Użycie podstawowych czasów: Present Simple.

Przeczytaj opracowanie

Klasa 5 – Matematyka

Temat: Mnożenie ułamków dziesiętnych. Wprowadzenie. Na tej lekcji nauczę się mnożyć ułamki dziesiętne.

Przeczytaj opracowanie

Klasa 6 - Matematyka

Temat: Procenty i ułamki. Wprowadzenie. Na tej lekcji nauczę się, co to są procenty wyrażone w formie ułamków.

Przeczytaj opracowanie "Zamiana ułamków na procenty"

Przeczytaj opracowanie "Procenty - wprowadzenie"

Przeczytaj opracowanie "Obliczanie procentu danej liczby (na poziomie ucznia klasy 6)"

Klasa 7 - Język polski

Temat: Adam Mickiewicz „Reduta Ordona”. Poznam wiersz „Reduta Ordona" Adama Mickiewicza.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test

Klasa 7 - Chemia

Temat: Stężenie procentowe roztworu. Dowiem się, czym jest stężenie procentowe roztworu, jakim zmianom ono podlega i jaka jest zależność między stężeniem procentowym a rozpuszczalnością substancji.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test

Klasa 7 - Matematyka

Temat: Potęga o wykładniku naturalnym. Wprowadzenie. Na tej lekcji nauczę się potęgowania z wykładnikiem naturalnym.

Przeczytaj opracowanie

Klasa 8 - Język polski

Temat: Czesław Miłosz „Piosenka o porcelanie”. Zapoznam się z wierszem Czesława Miłosza „Piosenka o porcelanie”.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test

Klasa 8 - Geografia

Temat: Turystyczne walory Polski. Nauczę się: rozróżniać rodzaje turystyki, wskazywać na przykładach różne rodzaje walorów turystycznych Polski, opisywać polskie obiekty znajdujące się na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości oraz wskazywać obszary naszego kraju najbardziej atrakcyjne pod względem turystycznym.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test

Klasa 8 - Matematyka

Temat: Objętość ostrosłupa. Wprowadzenie. Na tej lekcji nauczę się obliczać objętość ostrosłupa.

Przeczytaj opracowanie

Pobierz aplikację i ucz się zdalnie z Omnibusem!

Materiały do powtórki znajdziesz w naszej aplikacji Omnibus! Naukę w aplikacji oparliśmy o trzy kroki: przyswój wiedzę (opracowanie), utrwal wiadomości (naucz się zestawu fiszek) i sprawdź się (rozwiąż test). Aplikacja jest dostępna na telefony z systemem Android w sklepie Google Play - kliknij!

1584694079-800-x-450-jest-dobre

Więcej opracowań, testów i zestawów fiszek dopasowanych do Zdalnych lekcji MEN znajdziecie tutaj (kliknij!).

Zobacz najnowsze artykuły