Odpowiedzi do zadań z podręczników w apce Skul

pobierz
Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Najczęstsze błędy w dokumentach

Chociaż mogłoby się wydawać, że w dokumentach i innych oficjalnych pismach błędy zdarzają się niezwykle rzadko, to prawda jest zupełnie inna. W niektórych z nich widnieją one nawet... na stałe.  

Najczęstsze błędy w dokumentach
Ten błąd każdy z nas ma w swoim Picie. /123RF/PICSEL

Błędy w zapisie skrótów tytułów zawodowych i naukowych  

Błędem, który często pojawia się nawet w oficjalnych pismach, jest brak lub niepotrzebne zastosowanie kropki w skrótach nazw tytułów zawodowych i naukowych, takich jak licencjat, magister, doktor czy profesor. Dla wielu osób zapisywanie tych skrótów może stanowić problem, ponieważ niektóre z nich zapiszemy z kropką, a inne bez niej i niekiedy trudno to wszystko zapamiętać. Jest jednak jedna prosta zasada, która rozwiewa wszystkie wątpliwości: 

– Kropki nie stawiamy po tych skrótach, które kończą się ostatnią literą danego wyrazu: 

np. magister – mgr; doktor – dr 

– Kropkę stawiamy po tych skrótach, które nie kończą się ostatnią literą danego wyrazu: 

np. licencjat – lic.; profesor – prof. 

Warto jednak pamiętać, że w przypadku używania skrótu od dopełniacza (kogo? czego?) danego tytułu, należy postawić kropkę lub dodać na końcu skrótu –a, również w przypadku tych skrótów, które nie kończą się ostatnią literą wyrazu skracanego:  

np.  "Nie ma dr. Nowaka". lub "Nie ma dra Nowaka". 

      "To praca mgr. Kowalskiego". lub "To praca mgra Kowalskiego".

Mała czy wielka litera w skrótach przy adresowaniu listów? 

Gdy adresujemy list lub podajemy dane adresowe w pismach, często posługujemy się skrótami nazw pospolitych: ulicy, osiedla, alei czy placu. Część osób te właśnie skróty, czyli ul., al., os., pl. zapisuje wielką literą, co stanowi błąd. Według prof. Mirosława Bańki zasada zapisu tych skrótów małą literą podyktowana jest zwyczajem oraz skutecznością przekazu, ponieważ dużo istotniejsza dla zlokalizowania danego miejsca jest jego nazwa własna (jak np. Mickiewicza 5, Akacjowa 17), a ją natomiast zawsze zapisujemy wielką literą. Zatem poprawną formą na kopercie będzie: 

ul. Konopnickiej 3 

al. Mickiewicza 7 

os. Kwiatowe 9. 

115412119_m
Adresując listy, często popełniamy ten błąd. /123RF/PICSEL

W języku polskim od każdej reguły musi być jednak wyjątek. Tak jest i w tym przypadku: aleje w liczbie mnogiej zapisujemy wielką literą, zatem poprawne będą: 

aleja Róż – al. Róż 13 oraz Aleje Jerozolimskie – Al. Jerozolimskie 54 

W jednym przypadku również określenie ulica czy osiedle będzie musiało zostać napisane wielką literą. Stanie się tak wówczas, gdy słowo osiedle czy ulica będzie częścią nazwy własnej danego miejsca. Zapiszemy wtedy np. ul. Osiedle Młodych 46, ponieważ nazwą własną tej ulicy będzie właśnie Osiedle Młodych. 

Błąd w PIT, który mamy wszyscy 

Jedynym z tych błędów, które nie pojawiają się w naszych dokumentach z powodu nieuwagi, a są w nich na stałe, jest formuła "adres zamieszkania", którą każdy z nas znajdzie chociażby w swoim Picie. Dwie poprawne formy, określające miejsce, w którymś ktoś mieszka, to "adres" lub "miejsce zamieszkania", natomiast połączenie tych dwóch form jest błędem.

51844294_m
Forma "adres zamieszkania", która występuje w naszych PIT-ach, to błąd. /123RF/PICSEL

Jak tłumaczą to językoznawcy? Adres w swoim znaczeniu zawiera już informację, że jest to miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby czegoś, zatem twór "adres zamieszkania" to po prostu pleonazm. Powiemy i zapiszemy zatem: 

"Podaj swój adres". lub "Podaj swoje miejsce zamieszkania". 

Zobacz najnowsze artykuły