Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Zdalne lekcje dla szkoły podstawowej – 24.03.2020

Przed wami kolejny dzień nauki z domu, a my przygotowaliśmy kolejne zestawienie opracowań, zestawów fiszek i testów dopasowanych do tematów, które przerabiacie. Na stronie Zdalne lekcje, ministerstwo publikuje plany zajęć odpowiadające podstawie programowej. Sprawdźcie dzisiejsze tematy!

Zdalne lekcje dla szkoły podstawowej – 24.03.2020
fot. 123RF

Zdalne lekcje na dziś – 23.03.2020 – poniedziałek

Klasa 4 - Przyroda

Temat: Chmury i wybrane zjawiska pogodowe - Na tej lekcji dowiem się, jak powstają chmury oraz poznam podstawowe rodzaje chmur.

Przeczytaj opracowanie w tym temacie.

Klasa 4 - Matematyka

Temat: Rozszerzanie i skracanie ułamków. Wstęp - Na tej lekcji nauczę się, jak rozszerzać i skracać ułamki.

Dowiedz się czegoś o rozszerzaniu i skracaniu ułamków czytając opracowanie

Klasa 5 – Matematyka

Temat: Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000  - Na tej lekcji nauczę się mnożyć ułamki dziesiętne przez 10, 100, 1000.

Przeczytaj opracowanie w tym temacie.

Klasa 6 – Historia 

Temat: Konstytucja 3 maja - Dowiem się, jakie refomy wprowadził Sejm Wielki

Przeczytaj opracowanie o rządach Stanisława Augusta Poniatowskiego i Konsytucji 3 maja

Klasa 6 – Matematyka

Temat: Pole trójkąta. Utrwalenie i powtórzenie wiadomości - Na tej lekcji utrwalę swoje wiadomości na temat obliczania pola trójkąta

Przeczytaj opracowanie w tym temacie.

Klasa 7 - Historia

Temat: Skutki I wojny światowej - Zrozumiem, co znaczyła I wojna światowa dla świata.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test.

tst his

Klasa 8 – Historia

Temat: Polska w czasach stalinizmu - Zrozumiem, dlaczego zmieniła się wewnętrzna polityka PZPR.

Przeczytaj opracowanie o stalinizmie w Polsce.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test o czasach Polski Ludowej

tst lud

Klasa 8 – Biologia

Temat: Pasożytnictwo - Nauczę się: wyjaśniać, na czym polega konkurencja międzygatunkowa i podawać jej przykłady; odróżniać konkurencję wewnątrzgatunkową od międzygatunkowej; omawiać na przykładach, czym jest pasożytnictwo; opisywać przystosowania organizmów do pasożytnictwa; wyjaśniać wpływ pasożytnictwa na liczebność populacji żywicieli.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test.

test

Klasa 8 – Matematyka

Temat: Rodzaje ostrosłupów - Na tej lekcji nauczę się, jak obliczyć sumę długości krawędzi ostrosłupa oraz jak rozwiązać zadania tekstowe związane z sumą długości krawędzi.

Przeczytaj opracowanie w tym temacie.

Pobierz aplikację i ucz się zdalnie z Omnibusem!

1584694079-800-x-450-jest-dobre

Materiały do powtórki znajdziesz w naszej aplikacji Omnibus! Naukę w aplikacji oparliśmy o trzy kroki: przyswój wiedzę (opracowanie), utrwal wiadomości (naucz się zestawu fiszek) i sprawdź się (rozwiąż test). Aplikacja jest dostępna na telefony z systemem Android w sklepie Google Play.

Więcej testów, opracowań i zestawów fiszek dopasowanych do Zdalnych lekcji MEN znajdziecie tutaj (kliknij!).

Zobacz najnowsze artykuły