Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Zdalne lekcje - liceum (nowa podstawa) - kl. 1 - luty

Przeglądamy zalecenia tematów, dostępnych na stronach rządowych i publikujemy do nich nasze opracowania, streszczenia, testy i zestawy fiszek. Materiały dla uczniów klasy I liceum.

Zdalne lekcje - liceum (nowa podstawa) - kl. 1 - luty
fot. 123

Język polski 

Temat: Jan Kochanowski – „Pieśń świętojańska o Sobótce”

Zapoznam się z treścią i interpretacją fragmentów „Pieśni świętojańskiej o Sobótce” Jana Kochanowskiego.

Przeczytaj opracowanie

Temat: „Treny” Jana Kochanowskiego cz. 1 – rozpacz po utracie dziecka

Poznam tren jako jeden z gatunków poezji żałobnej. Zastanowię się dlaczego poeta stworzył cykl wierszy dla zmarłej córeczki.

Temat:  „Treny” Jana Kochanowskiego cz. 2 – nawiązania antyczne

Będę umiał wskazać nawiązania do kultury i filozofii antycznej w „Trenach” Jana Kochanowskiego.

Temat: „Treny” Jana Kochanowskiego cz. 3 – podsumowanie

Uzupełnię moją wiedzę dotyczącą „Trenów” Jana Kochanowskiego.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test

Język angielski

Temat: Living in The Box

Utrwalę konstrukcję czasów present simple, present continuous, present perfect i past simple tenses.

Przeczytaj opracowanie: present simple

Przeczytaj opracowanie: present continuous

Przeczytaj opracowanie: present perfect

Przeczytaj opracowanie: past simple

Historia 

Temat: Umarł Rzym, niech żyje Rzym. Cesarstwo bizantyńskie

Przypomnę sobie, jak u kresu starożytności doszło do podziału Cesarstwa na część zachodnią i wschodnią. Poznam znaczenie Konstantynopola i dowiem się, jak wschodnia część Imperium Romanum przekształciła się w Cesarstwo Bizantyjskie.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test

Temat: Mahomet i początki Islamu

Dowiem się, w jakich okolicznościach narodził się Islam. Poznam podstawy nauczania Mahometa oraz dowiem się, jak przebiegały arabskie podboje.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test

Temat: Państwo Franków

Zapoznam się z kształtowaniem państwa Franków. Poznam okoliczności i konsekwencje chrztu Chlodwiga, dowiem się jak władza przeszła z rąk Merowingów do rąk Karolingów oraz dowiem się jak doszło do odnowienia cesarstwa przez Karola Wielkiego.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test

Geografia

Temat: Wietrzenie skał

Na tej lekcji nauczę się definiować i opisywać procesy wietrzenia; rozróżniać typy wietrzenia.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test

Temat: Rzeźbotwórcza działalność wiatru i morza

Na tej lekcji nauczę się rozróżniać procesy wywołane rzeźbotwórczą działalnością wiatru; rozróżniać efekty działalności wiatru; opisywać niszczącą, transportującą i budującą działalność mórz; wymieniać typy wybrzeży morskich.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test: wiatr

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test: morze

Biologia 

Temat: Budowa i rola jądra komórkowego

Nauczę się opisywać strukturę i skład chemiczny jądra komórkowego. Podam funkcje jądra komórkowego, Dokonam analizy sposobu upakowania materiału genetycznego wewnątrz jądra komórkowego. Omówię budowę chromosomu metafazowego. Porównam komórki ze względu na liczbę jąder.

Przeczytaj opracowanie

Temat: Składniki cytoplazmy

Nauczę się opisywać skład chemiczny i funkcje cytozolu. Podam rolę cytoszkieletu. Omówię budowę, funkcje i lokalizacje rybosomów. Dokonam analizy zintegrowanego systemu błon wewnątrzkomórkowych. Wykażę związek między ilością mitochondriów a zapotrzebowaniem energetycznym komórki. Rozpoznam organella komórkowe i elementy ich budowy na schematach i rysunkach.

Przeczytaj opracowanie

Chemia

Temat: Mol, masa molowa i liczba Avogadra

Zdefiniuję pojęcie masy molowej. Nauczę się obliczać masy molowe związków chemicznych i rozwiązywać zadania obliczeniowe związane z pojęciem mola. Dowiem się, w jaki sposób można ustalić pierwiastek wchodzący w skład związku chemicznego za pomocą obliczeń.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test

Temat: Prawo stałości składu. Wzór empiryczny i rzeczywisty związku chemicznego

Nauczę się definiować prawo zachowania masy oraz prawo stałości składu. Dowiem się, jak stosować prawo zachowania masy i prawo stałości składu w obliczeniach chemicznych. Poznam różnice między wzorem empirycznym, sumarycznym i strukturalnym.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test

Matematyka

Temat: Sinus, cosinus i tangens kąta ostrego. Zadania

Na tej lekcji rozwiążę zadania z wykorzystaniem funkcji trygonometrycznych. Poćwiczę wyznaczanie wartości funkcji sinus, cosinus i tangens kątów 30, 45 i 60 stopni.

Temat: Twierdzenia sinusów i cosinusów

Poznam twierdzenia sinusów i cosinusów. Nauczę się stosować twierdzenia w prostych zadaniach.

Przeczytaj opracowanie i rozwiązania przykładowych zadań

Temat: Tożsamości trygonometryczne

Na tej lekcji poznam proste zależności między funkcjami trygonometrycznymi. Przećwiczę zastosowanie tożsamości trygonometrycznych w zadaniach.

Przeczytaj opracowanie i rozwiązania przykładowych zadań

Temat: Funkcje trygonometryczne – zadania różne

Przeczytaj opracowanie i rozwiązania przykładowych zadań

Ucz się w domu z darmową aplikacją edukacyjną Omnibus

Materiały do powtórki znajdziesz w naszej darmowej aplikacji Omnibus! Naukę w aplikacji oparliśmy o trzy kroki: przyswój wiedzę (opracowanie), utrwal wiadomości (naucz się zestawu fiszek) i sprawdź się (rozwiąż test).

Nie lubisz uczyć się sam? Możesz uczyć się z rodzicem, opiekunem lub znajomym korzystając z opcji Ucz się z kimś w fiszkach. W Omnibusie mamy też dla was co tydzień nowe Olimpiady z pucharami, nie tylko z materiału, który przerabiacie w szkole. Aplikacja jest dostępna na telefony z systemem Android w sklepie Google Play – kliknij!

1592993687-1589801202-1584694079-800-x-450-jest-dobre

Zobacz najnowsze artykuły