Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Podstawowe typy komórek. Charakterystyka struktur komórkowych

Cytoplazma (cytozol)

Cytoplazma jest półpłynną, galaretowatą substancją wypełniającą wnętrze komórki. Składa się głównie z wody, w której rozproszone są cząsteczki białek i innych związków organicznych. Cytoplazma jest roztworem koloidalnym. Może przyjmować postać bardziej płynną (tzw. zol), lub bardziej stałą (tzw. żel). Przechodzenie jednego stanu w drugi jest naturalnym procesem wykorzystywanym przez niektóre komórki np. do wykonywania ruchów pełzakowatych.

Wśród białek występujących w cytoplazmie szczególną rolę odgrywają:

- białka enzymatyczne: ich obecność wiąże się z faktem, że w cytoplazmie zachodzą liczne reakcje biochemiczne wymagające udziału wielu enzymów. Przykładem może tu być początkowy etap oddychania komórkowego (glikoliza), czy też proces biosyntezy białka;

- białka cytoszkieletu: to białka tworzące wewnętrzne elastyczne rusztowanie w komórce, umożliwiające ruch cytoplazmy i organelli w jej wnętrzu, ruch całej komórki oraz nadające jej określony kształt. Włókienka białkowe wchodzące w skład cytoszkieletu dzielimy na mikrofilamenty (czyli mikropałeczki), mikrotubule (inaczej mikrorureczki) i filamenty pośrednie.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.