Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Metabolizm komórki

Nośnik energii - ATP

Uwalniana w procesach katabolicznych energia przynajmniej w części jest przez komórkę wykorzystywana do przeprowadzania procesów anabolicznych. Energia musi być łatwo dostępna, a to gwarantuje jej magazynowanie w postaci związku o nazwie adenozynotrójfosforan (ATP). Związek ten pełni swą rolę we wszystkich rodzajach komórek.

ATP jest uniwersalnym nośnikiem energii biologicznie użytecznej.

ATP jest związkiem zbudowanym z:

- adeniny (zasada azotowa),

- rybozy (cukier prosty - pentoza) oraz

- trzech reszt fosforanowych.

Pomiędzy resztami fosforanowymi tworzą się wysokoenergetyczne wiązania. Oznacza to, że rozpad takiego wiązania wyzwala duże ilości energii i analogicznie, powstanie wiązania jest jednoznaczne ze zmagazynowaniem znacznej jej ilości.

Budowa cząsteczki ATP. Adenina, ryboza, wiązania wysokoenergetyczne, adenozyna, 3 reszty fosforanowe.

W przemianach anabolicznych od cząsteczki ATP oddziela się jedna reszta fosforanowa. Efektem jest uwolnienie potrzebnej porcji energii oraz powstanie adenozynodwufosforanu (ADP).

ATP → ADP + P + energia

W procesach katabolicznych zachodzi z kolei „ładowanie” ATP. Do ADP dołączana jest reszta fosforanowa, a w powstającym wiązaniu chemicznym magazynowana jest energia.

ADP + P + energia → ATP

Proces przyłączania się reszty fosforanowej i tworzenia wysokoenergetycznego wiązania nazywany jest fosforylacją.

Wśród reakcji chemicznych składających się na metabolizm dużą rolę odgrywają reakcje utleniania i redukcji. W reakcjach tych udział biorą inne związki, zwane nośnikami wodoru.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.