Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Skład chemiczny komórki

Woda

Woda jest podstawowym składnikiem chemicznym komórki - stanowi około 80% jej masy. Szczególne właściwości wody sprawiają, że jest substancją warunkującą istnienie życia.

Budowa cząsteczki i ważniejsze właściwości wody:

- cząsteczka wody składa się z jednego atomu tlenu i dwóch atomów wodoru

- cząsteczka wody jest dipolem, to znaczy, że ma nierównomiernie rozmieszczone ładunki: po stronie atomu tlenu gromadzą się ładunki ujemne, a przy atomach wodoru znajdują się ładunki dodatnie

- w temperaturze 0° - 100°C jest cieczą

- jest bardzo dobrym rozpuszczalnikiem

- jest bierna chemicznie

- ma największą gęstość w temperaturze +4°C

- ma wysoką pojemność cieplną.

Budowa cząsteczki wody.

Rola wody w organizmie:

- jest podstawowym składnikiem budulcowym; organizmy składają się przede wszystkim z wody

- umożliwia transport rozpuszczonych w niej substancji

- jest dobrym środowiskiem reakcji chemicznych

- bierze udział w reakcjach chemicznych, np. jest substratem w procesie fotosyntezy i produktem w procesie oddychania komórkowego; woda powstała w organizmie jako produkt przemian metabolicznych nazywana jest wodą metaboliczną

- zapobiega nadmiernym wahaniom temperatury, a u organizmów stałocieplnych bierze udział w termoregulacji.

To wszystko sprawia, że procesy regulacyjne w zakresie gospodarki wodnej należą do najważniejszych czynności każdego żywego organizmu.

Poza wymienionymi wyżej funkcjami woda odgrywa niezwykle istotną rolę jako środowisko życia organizmów. Jej dość wysoka gęstość i małe wahania temperatury sprawiają, że jest miejscem przyjaznym dla organizmów w niej żyjących. Dodatkowo fakt, że największą gęstość osiąga w temperaturze +4°C sprawia, że podczas zamar-zania lód, jako lżejszy, gromadzi się na powierzchni zbiornika wodnego, umożliwiając tym samym istnienie życia w głębszych jego partiach.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.