Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Cykl życiowy komórki

Śmierć komórki

Komórka funkcjonuje prawidłowo dopóki znajduje się w stanie równowagi wewnętrznej, co oznacza, że jest w stanie utrzymywać stałe stężenie poszczególnych substancji, pH czy ciśnienie osmotyczne. Zachwianie równowagi tych parametrów powoduje jej wadliwe funkcjonowanie i może w konsekwencji prowadzić do śmierci.

Stan wewnętrznej równowagi parametrów ustrojowych nazywamy homeostazą.

W naszym organizmie nieustannie jedne komórki obumierają, a na ich miejsce pojawiają się nowe. Istnieją dwa sposoby umierania komórek:

Apoptoza - to naturalny, zaprogramowany sposób śmierci. Polega na obkurczaniu się komórki, rozkładaniu jej wnętrza i wchłanianiu pozostałości przez białe krwinki. W ten sposób na zewnątrz komórki nie wydostają się żadne szkodliwe substancje, a organizm ma pełną kontrolę nad jej unicestwianiem. Proces apoptozy jest przeważnie uruchamiany w komórkach, w których zaburzenie homeostazy jest na tyle silne, że nie są one już w stanie powrócić do równowagi i tym samym nie mogą już dalej prawidłowo funkcjonować. Sygnał wywołujący apoptozę jest reakcją organizmu na informację o wadliwym funkcjonowaniu komórki. Niektórym komórkom udaje się „oszukać” organizm. Taką właściwość mają komórki nowotworowe, które mimo otrzymywanych sygnałów nie ulegają apoptozie.

Apoptoza jest procesem fizjologicznym (naturalnym).

Nekroza - to niebezpieczny dla organizmu proces obumierania komórek, podczas którego ich zawartość wylewa się na zewnątrz i do przestrzeni między komórkami dostają się enzymy i szkodliwe produkty przemiany materii. W skali jednej komórki zjawisko to oczywiście nie jest groźne, ale gdy dotyczy większej ich ilości może prowadzić do poważnych zaburzeń w organizmie. Nekroza zachodzi na skutek nagłego i silnego zaburzenia homeostazy, najczęściej pod wpływem działania czynników zewnętrznych, np. uszkodzenie komórek na skutek oparzenia. Objawia się martwicą tkanek i towarzyszącymi jej stanami zapalnymi.

Nekroza jest zjawiskiem patologicznym (=chorobowym).

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.