Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Cykl życiowy komórki

Śmierć komórki

Komórka funkcjonuje prawidłowo dopóki znajduje się w stanie równowagi wewnętrznej, co oznacza, że jest w stanie utrzymywać stałe stężenie poszczególnych substancji, pH czy ciśnienie osmotyczne. Zachwianie równowagi tych parametrów powoduje jej wadliwe funkcjonowanie i może w konsekwencji prowadzić do śmierci.

Stan wewnętrznej równowagi parametrów ustrojowych nazywamy homeostazą.

W naszym organizmie nieustannie jedne komórki obumierają, a na ich miejsce pojawiają się nowe. Istnieją dwa sposoby umierania komórek:

Apoptoza - to naturalny, zaprogramowany sposób śmierci. Polega na obkurczaniu się komórki, rozkładaniu jej wnętrza i wchłanianiu pozostałości przez białe krwinki. W ten sposób na zewnątrz komórki nie wydostają się żadne szkodliwe substancje, a organizm ma pełną kontrolę nad jej unicestwianiem. Proces apoptozy jest przeważnie uruchamiany w komórkach, w których zaburzenie homeostazy jest na tyle silne, że nie są one już w stanie powrócić do równowagi i tym samym nie mogą już dalej prawidłowo funkcjonować. Sygnał wywołujący apoptozę jest reakcją organizmu na informację o wadliwym funkcjonowaniu komórki. Niektórym komórkom udaje się „oszukać” organizm. Taką właściwość mają komórki nowotworowe, które mimo otrzymywanych sygnałów nie ulegają apoptozie.

Apoptoza jest procesem fizjologicznym (naturalnym).

Nekroza - to niebezpieczny dla organizmu proces obumierania komórek, podczas którego ich zawartość wylewa się na zewnątrz i do przestrzeni między komórkami dostają się enzymy i szkodliwe produkty przemiany materii. W skali jednej komórki zjawisko to oczywiście nie jest groźne, ale gdy dotyczy większej ich ilości może prowadzić do poważnych zaburzeń w organizmie. Nekroza zachodzi na skutek nagłego i silnego zaburzenia homeostazy, najczęściej pod wpływem działania czynników zewnętrznych, np. uszkodzenie komórek na skutek oparzenia. Objawia się martwicą tkanek i towarzyszącymi jej stanami zapalnymi.

Nekroza jest zjawiskiem patologicznym (=chorobowym).

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.