Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Podziały komórkowe

Mitoza

To najczęściej spotykany podział. W naszym organizmie tak dzielą się wszystkie komórki z wyjątkiem komórek rozrodczych. Komórki takie nazywamy komórkami somatycznymi (dokładnie: budujące ciało). W wyniku mitozy powstają dwa jądra potomne o takiej samej informacji genetycznej i takiej samej liczbie chromosomów jak komórka macierzysta.

Mitoza przebiega w czterech fazach. Należy jednak pamiętać, że jest to proces ciągły, a nie zachodzący etapami, a wyodrębnienie faz ma na celu jedynie ułatwienie jego opisu.

Faza 1 - profaza

Jest to początek podziału. Podczas tej fazy można zaobserwować następujące zjawiska:

- chromatyna wypełniająca jądro komórkowe zaczyna się zagęszczać (fachowo: spiralizować). W efekcie coraz lepiej widać struktury zwane chromosomami. Po pewnym czasie widoczna staje się budowa chromosomów: każdy z nich składa się z dwóch podłużnych połówek zwanych chromatydami. Chromatydy są ze sobą złączone w miejscu zwanym centromerem. Chromatydy wchodzące w skład chromosomu to dwie identyczne cząsteczki DNA, powstałe podczas replikacji w fazie S. Tym samym każda z dwóch chromatyd jest nośnikiem tej samej informacji genetycznej;

Budowa chromosomu. Chromatyda, centometr, ramiona.

- rozpoczyna się zanikanie błony jądrowej;

- na terenie cytoplazmy, z białek powstają włókienka tworzące wrzeciono podziałowe. Skupiają się one przy dwóch przeciwległych biegunach komórki.

Faza 2 - metafaza

Podczas tej fazy:

- zanika całkowicie błona jądrowa

- chromosomy ustawiają się w środkowej części komórki; do każdego z nich w centromerze dołączone są dwa włókienka wrzeciona podziałowego w ten sposób, że ich drugie końce znajdują się na przeciwległych biegunach komórki.

Faza 3 - anafaza

Następuje skurcz włókien wrzeciona podziałowego. Skutkiem tego jest pęknięcie centromerów i odciąganie poszczególnych chromatyd w przeciwne strony. W tym momencie nastąpiło precyzyjne rozdzielenie materiału genetycznego, a chromatydy stały się oddzielnymi chromosomami.

Faza 4 - telofaza

Teraz następuje już zakończenie procesu. Polega ono na odbudowie błony jądrowej i powstaniu dwóch jąder potomnych. Struktura chromosomów zaczyna się rozluźniać i przestają one być widoczne. W tym czasie rozpoczyna się też proces cytokinezy i po jego zakończeniu otrzymujemy dwie identyczne komórki potomne.

Przebieg mitozy. Błona jądrowa, chromosomy, zanikająca błona jądrowa, wrzeciono podziałowe, proces cytokinezy, dwie diploidalne komórki potomne. Profaza, metafaza, anafaza, telofaza.

Mitoza jest podziałem zachodzącym w komórkach somatycznych.

Skutkiem mitozy jest powstanie dwóch komórek potomnych identycznych pod względem genetycznym z komórką macierzystą i posiadających taką samą jak ona liczbę chromosomów.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.