Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Podstawowe typy komórek. Charakterystyka struktur komórkowych

Podstawowe typy komórek. Charakterystyka struktur komórkowych

Komórka to podstawowa jednostka strukturalna i funkcjonalna każdego organizmu.

Oznacza to, że każdy organizm może składać się z jednej lub wielu komórek oraz że każda komórka wykonuje wszystkie podstawowe czynności życiowe, takie jak odżywianie, oddychanie czy rozmnażanie.

Kształt komórki może być bardzo różny. Pierwotnie kształt ten jest zbliżony do kuli, ale komórki wyspecjalizowane, wchodzące w skład tkanek mają bardzo różnorodne kształty, co wiąże się z pełnioną przez nie funkcją.

Wielkość komórek waha się najczęściej w granicach od kilku do kilkudziesięciu μm. Najmniejsze komórki to komórki bakterii (0,2 μm), największe to u roślin włókna indyjskiej rośliny rami (do 50 cm), a u zwierząt komórka strusiego jaja o średnicy 30 cm. Komórki nerwowe u dużych zwierząt mogą osiągać długość 1 m.

Budowa komórki

Komórka:

Budowa komórki prokariotycznej. Rzęska, rybosomy, ściana komórkowa, materiał zapasowy, nukleoid, błona komórkowa.

Wśród komórek eukariotycznych wyróżnia się dwa zasadnicze typy:

- komórkę roślinną

- komórkę zwierzęcą

Budowa komórki roślinnej i zwierzęcej. Komórka roślinna, komórka zwierzęca. Wakuola, siateczka wewnątrzplazmatyczna, ściana komórkowa, chloroplast, mitochondrium, jądro komórkowe, rybosomy, błona komórkowa, aparat Golgiego, lizosom, wodniczka.

Tabela: Porównanie budowy różnych komórek

Element budowy Komórka prokariotyczna Komórka eukariotyczna
zwierzęca roślinna
jądro komórkowe jego rolę pełni nukleoid + +
cytoplazma + + +
błona komórkowa + + +
ściana komórkowa zbudowana z innych związków (nie z celulozy) + celulozowa
chloroplasty - - +
mitochondria - + +
siateczka wewnątrzplazmatyczna - + +
rybosomy + + +
wodniczki/wakuole - liczne, małe jedna (czasem kilka), duże
rodzaj materiału zapasowego różne substancje (białka, tłuszcze) glikogen skrobia

Poszczególne struktury występujące w obrębie komórki i spełniające określone funkcje nazywane są organellami (l.poj. organellum).

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.