Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Metabolizm komórki

Enzymy

Budowa i działanie enzymów

Początek każdej przemiany metabolicznej wymaga pewnego nakładu energii. Energia ta jest niezbędna do rozpoczęcia procesu i nazywana jest energią aktywacji. Często, nawet w przemianach katabolicznych, czyli takich, w których energia będzie się wydzielać, niezbędne jest „zainwestowanie” sporych jej ilości. Oczywiste staje się, że komórce opłaca się obniżać koszty energetyczne, często zresztą przekraczające jej możliwości. Tę rolę spełniają właśnie enzymy, zwane inaczej biokatalizatorami.

Rola enzymów polega na obniżaniu energii aktywacji reakcji biochemicznej.

Enzymy nie biorą udziału w reakcji.

Enzymy zawsze są białkami, najczęściej złożonymi. Niebiałkowy dodatek nazywany jest koenzymem lub grupą prostetyczną. Często jest to witamina.

Enzymy mają charakterystyczną budowę: są białkami globularnymi, posiadającymi na powierzchni zagłębienie zwane centrum aktywnym. W obrębie centrum znajduje się koenzym (lub grupa prostetyczna), nadając mu specyficzny kształt.

Budowa enzymu. Koenzym, centrum aktywne.

Zasada działania enzymu polega na tym, że do centrum aktywnego przyłącza się substrat (substraty). Tworzy się kompleks enzym - substrat (ES) i po zakończeniu reakcji od enzymu oddziela się produkt (produkty)

Zasada działania enzymu. Enzym, substrat, kompleks enzym - substrat - enzym, produkty.

Właściwości enzymów:

1. Enzymy są specyficzne

Warunkiem utworzenia kompleksu ES jest odpowiednie dopasowanie kształtu centrum aktywnego enzymu do kształtu cząsteczki substratu. W precyzyjnym dopasowaniu bierze udział koenzym. Jeden enzym pasuje tylko do jednego substratu, tak jak klucz do zamka.

2. Enzymy nie zużywają się

Enzym po uwolnieniu produktu jednej reakcji łączy się ponownie z substratem i przeprowadza kolejną reakcję. Cykl taki może się powtarzać wielokrotnie.

3. Enzym może zostać zablokowany

Zdarza się, że kształt cząsteczki jakiegoś związku jest bardzo podobny do substratu. Cząsteczka taka może wejść do centrum aktywnego i zablokować funkcjonowanie enzymu. Cząsteczkę taką nazywamy inhibitorem.

4. Enzym może ulec zniszczeniu

Ponieważ enzymy są białkami, wszystkie czynniki wywołujące denaturację białka, jak temperatura, alkohol czy kwasy, zagrażają też enzymom.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.