Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Cykl życiowy komórki

Fazy życia komórki

Faza 1 życia komórki: wzrost (faza G1)

W momencie powstania komórka ma bardzo niewielkie rozmiary, stąd w początkowym etapie swego życia przede wszystkim rośnie. W tym czasie bardzo intensywnie zachodzą w niej procesy związane z syntezą białka. Powstające białko to przede wszystkim białko budulcowe. Zaobserwować też można podziały autonomicznych organelli komórkowych, czyli mitochondriów, a w komórkach roślinnych również chloroplastów. Struktury te, dzięki obecnemu w nich DNA, mogą dzielić się samodzielnie. Ponieważ po podziale komórki macierzystej do komórek potomnych trafia ich mniej więcej połowa, w ten sposób zostaje uzupełniona ich ilość.

W momencie, gdy komórka osiągnie rozmiary komórki macierzystej, musi „zadecydować” o swoim dalszym losie.

1. Jeśli ma ona przynależeć do określonej tkanki, musi rozpocząć proces specjalizacji. Wiąże się to niekiedy z utratą części organelli komórkowych, a także z utratą zdolności do podziału. W organizmie człowieka takimi komórkami są komórki nerwowe lub mięśniowe. Ostatnimi czasy naukowcom udało się niektóre z tych komórek pobudzić i sprawić, że zaczęły się na nowo dzielić, zjawiska takie jednak nigdy nie zachodzą w sposób naturalny w organizmie.

2. Nie zawsze specjalizacja oznacza utratę zdolności do podziału. Komórki niektórych tkanek wprawdzie nie dzielą się, ale gdy zajdzie taka potrzeba (np. podczas regeneracji uszkodzonej tkanki), „przypominają” sobie tą umiejętność i rozpoczynają podziały. Wtedy przechodzą do fazy S.

3. Część komórek dzieli się przez cały czas, np. komórki szpiku kostnego, czy komórki nabłonka. Komórki te zaraz po zakończeniu fazy G1 wchodzą w następną fazę cyklu życiowego - fazę S.

Faza 2 życia komórki: replikacja (faza S)

Jest to etap, w którym komórka rozpoczyna wstępne przygotowania do czekającego ją podziału. Zachodzi tu powielanie materiału genetycznego, tak aby każda z komórek potomnych mogła otrzymać pełną informację genetyczną. Powielanie nici DNA nazywane jest replikacją. Komórka, która weszła w fazę S, czyli rozpoczęła replikację DNA, nie może już wrócić do poprzedniego stanu i musi ulec podziałowi. Replikacja trwa kilka - kilkanaście godzin.

Faza 3 życia komórki: przygotowanie do podziału (faza G2)

Po zakończeniu replikacji komórka musi jeszcze wyprodukować pewną ilość białek koniecznych do przeprowadzenia podziału. Są to przede wszystkim białka tworzące tzw. wrzeciono podziałowe. W fazie tej zachodzić więc będzie synteza białek uczestniczących w podziale komórki. W momencie zakończenia tej fazy komórka rozpoczyna podział.

Cykl życiowy komórki. Faza G1, faza S, faza G2. Podział, specjalizacja.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.