Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Podstawowe typy komórek. Charakterystyka struktur komórkowych

Mitochondria

Mitochondria są miejscem przebiegu najważniejszych etapów oddychania komórkowego. Otoczone są podwójną błoną białkowo-lipidową, przy czym błona zewnętrzna jest gładka, natomiast wewnętrzna mocno pofałdowana i tworzy tzw. grzebienie mitochondrialne.

Wewnątrz mitochondrium występuje substancja przypominająca cytoplazmę, nazywana matrix. Mitochondrium zawiera też własną cząsteczkę

DNA i własne rybosomy, co czyni je strukturą niezależną od jądra komórkowego.

Mitochondria są autonomicznymi (niezależnymi od jądra) organellami komórkowymi.

Etapy oddychania komórkowego, zachodzące w mitochondriach, wymagają obecności tlenu i dostarczają komórce znacznych ilości energii. Enzymy katalizujące te reakcje znajdują się w matrix i na grzebieniach mitochondrialnych. Pofałdowanie wewnętrznej błony znacznie zwiększa powierzchnię, na której mogą znajdować się enzymy, co z kolei zwiększa intensywność zachodzących przemian.

Budowa mitochondrium. Grzebienie mitochondrialne, matrix, rybosomy, zewnętrzna błona mitochondrialna, DNA.

Im więcej energii potrzebuje komórka, tym więcej ma mitochondriów i więcej grzebieni w ich wnętrzu.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.