Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Skład chemiczny komórki

Węglowodany (cukrowce)

To grupa związków chemicznych zbudowanych z jednej, dwóch lub większej liczby cząsteczek cukru. Pojedyncze cząsteczki łączą się ze sobą wiązaniami glikozydowymi.

Węglowodany

Monosacharydy

Zbudowane są z pojedynczej cząsteczki cukru. W zależności od liczby atomów węgla w cząsteczce rozróżniamy:

- triozy (3 at. C), np. aldehyd glicerynowy będący pierwotnym produktem fotosyntezy,

- pentozy (5 at. C), np. ryboza, deoksyryboza, wchodzą w skład kwasów nukleinowych,

- heksozy (6 at. C) - glukoza, fruktoza, galaktoza, pełnią głównie funkcje energetyczne.

Disacharydy

Zbudowane są z dwóch cząsteczek heksoz, przy czym jedną z nich jest zawsze glukoza:

- maltoza (2 cz. glukozy) - składnik nektaru u roślin oraz pośredni produkt trawienia polisacharydów u zwierząt;

- sacharoza (glukoza + fruktoza) - spotykana często u roślin, a w większych ilościach w buraku cukrowym i trzcinie cukrowej (to ten cukier, którym słodzimy);

- laktoza (glukoza + galaktoza) - nazywana cukrem mlecznym, ponieważ występuje w mleku ssaków.

Polisacharydy

Zbudowane są z wielu cząsteczek cukrów, tworzących długie łańcuchy, często rozgałęzione.

- skrobia - zbudowana z połączonych ze sobą cząsteczek glukozy, jest materiałem zapasowym w komórkach roślinnych;

- glikogen - zbudowany podobnie jak skrobia, jest materiałem zapasowym w komórkach zwierząt i grzybów;

- celuloza - również zbudowana z wielu cząsteczek glukozy, ale cząsteczki te są nieco inaczej połączone (wiązania β-glikozydowe). Efektem jest powstanie długich, mocnych i odpornych na działanie czynników zewnętrznych włókienek. Celuloza buduje ścianę komórkową w komórkach roślinnych;

- chityna zbudowana jest nieco inaczej, gdyż podstawową cegiełką jest aminoglukoza. Jest podstawowym budulcem pancerzyków owadów oraz buduje ściany komórkowe grzybów.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.