Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Wykresy i własności funkcji trygonometrycznych

Wykresy i własności funkcji trygonometrycznych

Funkcja y = sin x

Wykresy i własności funkcji trygonometrycznych. Dziedziną tej funkcji jest zbiór liczb rzeczywistych. Jej wszystkie wartości (przeciwdziedzina) leżą w przedziale domkniętym [-1, 1]. Sinus jest funkcją okresową o okresie podstawowym... Oznacza to, że wartości tej funkcji powtarzają się co 2pi. Inaczej... Miejscami zerowymi funkcji sinus są liczby postaci... Warto zapamiętać, że... wtedy, gdy... zbiór liczb całkowitych. Znak funkcji w poszczególnych ćwiartkach ilustruje poniższy rysunek. Oznacza to, że np. w przedziale (0, pi) sinus ma wartości dodatnie; w przedziale (pi, 2pi) ujemne. Wykres funkcji y = sin x.

Funkcja y = cos x

Wykresy i własności funkcji trygonometrycznych. Dziedziną tej funkcji jest zbiór liczb rzeczywistych. Jej wszystkie wartości leżą w przedziale domkniętym [-1, 1]. Cosinus jest funkcją okresową o okresie podstawowym... Oznacza to, że wartości tej funkcji powtarzają się co 2pi. Inaczej... Miejscami zerowymi funkcji cosinus są liczby postaci... Miejsca zerowe - punkty wspólne z osią OX. Warto pamiętać cos x = 0 wtedy, gdy... Znak funkcji w poszczególnych ćwiartkach ilustruje poniższy rysunek. Oznacza to, że np. w przedziale... cosinus ma wartości dodatnie, w przedziale... ujemne. Wykres funkcji y = cos x.

Funkcja y = tg x

Wykresy i własności funkcji trygonometrycznych. Funkcja tangens jest określona dla liczb rzeczywistych różnych od liczb postaci. W punktach tych znajdują się asymptoty pionowe wykresu tej funkcji. Funkcja przyjmuje wartości w całym zbiorze liczb rzeczywistych. Tangens jest funkcją okresową o okresie podstawowym... Oznacza to, że wartości tej funkcji powtarzają się co pi. Inaczej... Miejscami zerowymi funkcji tangens są liczby postaci... Miejsca zerowe, czyli... Znak funkcji w poszczególnych ćwiartkach ilustruje poniższy rysunek. Oznacza to, że np. w przedziale... tangens jest dodatni, a w przedziale... ujemny. Wykres funkcji y = tg x.

Funkcja cotangens y = ctg x

Wykresy i własności funkcji trygonometrycznych. Funkcja cotangens jest określona dla liczb rzeczywistych różnych od liczb postaci... W puntkach tych znajdują się asymptoty pionowe. Funkcja ta przyjmuje wartości w całym zbiorze liczb rzeczywistych. Cotangens jest funkcją okresową o okresie podstawowym... Oznacza to, że dla każdej liczby należącej do dziedziny funkcji ctg (-x) = - ctg x. Miejscami zerowymi funkcji cotangens są liczby postaci... Znak funkcji w poszczególnych ćwiartkach ilustruje poniższy rysunek. Np. w przedziale... cotangens jest dodatni, w przedziale... ujemny. Wykres funkcji y = ctg x.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Wykresy i własności funkcji trygonometrycznych

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Matematyka
 • Funkcje trygonometryczne
 • Liceum
 • Matematyka
 • Funkcje trygonometryczne
 • Liceum
 • Matematyka
 • Funkcje trygonometryczne
 • Liceum
 • Matematyka
 • Funkcje trygonometryczne
 • Liceum
 • Matematyka
 • Funkcje trygonometryczne

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.