Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Zdalne lekcje - szkoła podstawowa kl. 7 - luty

Przygotowaliśmy dla was zestawienie opracowań, testów i fiszek dopasowane do Zdalnych Lekcji, które znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji. Warto zrobić sobie powtórkę z tego materiału. Dla uczniów klasy VII.

Zdalne lekcje - szkoła podstawowa kl. 7 - luty
Warto powtórzyć sobie ten materiał. / fot. 123 RF

Szkoła podstawowa

Klasa 7 – Matematyka

Temat: Czworokąty. Na tej lekcji powtórzę wiadomości o czworokątach. Przypomnę sobie rodzaje czworokątów oraz wzory na pola różnych czworokątów. Przypomnę sobie ile wynosi suma miar kątów w różnych czworokątach. Rozwiążę różne zadania o czworokątach z zastosowaniem poznanych wiadomości.

Przeczytaj opracowanie i przykładowe zadania w temacie "Czworokąty"

Temat: Pola wielokątów. Na tej lekcji powtórzę jak obliczyć pole figury złożonej. Poznam wzór na pole sześciokąta foremnego. Utrwalę wzory na pola różnych czworokątów. Poćwiczę obliczanie pól wielokątów.

Przeczytaj opracowanie i przykładowe zadania w temacie "Pola wielokątów"

Temat: Potęga o wykładniku naturalnym – powtórzenie. Na tej lekcji powtórzę czym jest potęga. Przypomnę sobie najważniejsze własności potęg o wykładniku naturalnym. Poćwiczę obliczanie potęg.

Przeczytaj opracowanie i przykładowe zadania w temacie "Potęga o wykładniku naturalnym"

Temat: Mnożenie i dzielenie potęg o tych samych podstawach. Na tej lekcji nauczę się mnożyć i dzielić potęgi o tych samych podstawach.

Przeczytaj opracowanie i przykładowe zadania w temacie "Mnożenie i dzielenie potęg o jednakowych podstawach"

Temat: Potęgowanie potęgi. Na tej lekcji nauczę się podnosić potęgę do potęgi.

Przeczytaj opracowanie i przykładowe zadania w temacie "Potęgowanie potęgi"

Temat: Działania na potęgach. Na tej lekcji poćwiczę stosowanie poznanych własności potęg w zadaniach. Zastosuję twierdzenia o działaniach na potęgach. Udoskonalę swoje umiejętności dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia różnych potęg.

Przeczytaj opracowanie i przykładowe zadania w temacie "Działania na potęgach"

Klasa 7 – Język polski

Temat: „Są dziwy w niebie i na ziemi, o których nie śniło się waszym filozofom” – ludowy obrzęd dziadów. Zapoznam się z fragmentami dramatu Adama Mickiewicza – „Dziady cz. II”.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test w temacie "Dziady cz. II (A. Mickiewicz)"

Temat: „Idź, serdeńko, bo cię trzepnę” – Zemsta o kłótni i zgodzie. Poznam elementy dramatu Fredy „Zemsta”.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test w temacie "Zemsta (A. Fredro)"

Klasa 7 – Historia

Temat: I wojna światowa. Poznam okoliczności przystąpienia USA do wojny, dowiem się jakie były rodzaje broni zastosowane podczas walk na frontach I wojny światowej. Będę umiał/umiała wskazać na mapie najważniejsze wydarzenia na froncie zachodnim. Nauczę się wymieniać państwa, które powstały na gruzach Austro-Węgier.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test w temacie "I wojna światowa 1914-1918"

Temat: Dwie rewolucje w Rosji. Będę umiał/umiała opisać przebieg rewolucji lutowej i październikowej. Poznam główne założenia programu politycznego Rządu Tymczasowego i bolszewików a także postanowienia dekretów o pokoju i o ziemi oraz pokoju brzeskiego.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test w temacie "Rewolucja październikowa"

Klasa 7 – Chemia

Temat: Układ okresowy pierwiastków chemicznych. Nauczę się interpretować prawo okresowości. Dowiem się, jak opisywać budowę układu okresowego. Nauczę się określać położenie pierwiastka w układzie okresowym i wskazywać metale oraz niemetale. Dowiem się, jak odczytywać z układu okresowego podstawowe informacje o pierwiastku (liczbę atomową, masę atomową, rodzaj pierwiastka).

Przeczytaj opracowanie

Temat: Zależność między budową atomu a położeniem pierwiastka w układzie okresowym. Nauczę się określać liczbę elektronów walencyjnych w atomach pierwiastków leżących w grupach: 1., 2. i 13.–18. Dowiem się, jak wyznaczać liczbę powłok w atomach pierwiastków na podstawie numeru okresu.

Przeczytaj opracowanie w temacie "Budowa atomu"

Temat: Wiązanie kowalencyjne. Nauczę się opisywać wiązanie kowalencyjne (atomowe). Poznam definicję cząsteczki. Omówię budowę przykładowych cząsteczek.

Przeczytaj opracowanie

Temat: Wiązanie jonowe. Nauczę się wyjaśniać, co to są jon, kation, anion. Dowiem się, w jaki sposób z atomów powstają jony. Nauczę się opisywać, jak tworzy się wiązanie jonowe i porównywać właściwości związków jonowych i kowalencyjnych.

Przeczytaj opracowanie

Ucz się w domu z darmową aplikacją edukacyjną Omnibus

Materiały do powtórki znajdziesz w naszej darmowej aplikacji Omnibus! Naukę w aplikacji oparliśmy o trzy kroki: przyswój wiedzę (opracowanie), utrwal wiadomości (naucz się zestawu fiszek) i sprawdź się (rozwiąż test)

Nie lubisz uczyć się sam? Możesz uczyć się z rodzicem, opiekunem lub znajomym korzystając z opcji Ucz się z kimś w fiszkach. W Omnibusie mamy też dla was co tydzień nowe Olimpiady z pucharami, nie tylko z materiału, który przerabiacie w szkole. Aplikacja jest dostępna na telefony z systemem Android w sklepie Google Play – kliknij!

1589801202-1584694079-800-x-450-jest-dobre

Zobacz najnowsze artykuły