Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Zdalne lekcje - szkoła podstawowa kl. 8 - listopad

Przeglądamy zalecenia tematów, dostępnych na stronach rządowych i publikujemy do nich nasze opracowania, streszczenia, testy i zestawy fiszek. Materiały dla uczniów klasy VIII.

Zdalne lekcje - szkoła podstawowa kl. 8 - listopad
Warto zrobić sobie powtórkę / fot. 123RF

Szkoła podstawowa

Klasa 8 – Język angielski

Temat: Going to the cinema. Poznam dialogi dotyczące planowania wizyty w kinie. Nauczę się nowego słownictwa związanego z wyjściem do kina.

Przeczytaj opracowanie i poucz się słówek w temacie "Wyjście do kina"

Klasa 8 – Historia

Temat: Sprawa polska pod koniec II wojny światowej. Dowiem się, jakie znaczenie dla sprawy polskiej miał udział w wojnie Związku Radzieckiego. Poznam uczestników i postanowienia Konferencji Jałtańskiej.  Dowiem się, jak byli traktowani przywódcy Państwa Podziemnego.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test w temacie "II wojna światowa"

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test w temacie "Rząd polski na emigracji"

Temat: Geneza zimnej wojny. Dowiem się, jaka była geneza zimnej wojny, zrozumiem określenie żelazna kurtyna.

Przeczytaj opracowanie w temacie "Zimna wojna"

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test w temacie "Podzielony świat"

Temat: Za żelazną kurtyną. Kraje demokracji ludowej. Dowiem się, które państwa znalazły się w radzieckiej strefie wpływów. Dowiem się, czym zajmowała się RWPG i w jakim celu został powołany Układ Warszawski.

Przeczytaj opracowanie w temacie "Świat w 2 poł. XX wieku"

Klasa 8 – Biologia

Temat: Ewolucja życia (II). Ewolucja i dowody na jej istnienie. Mechanizmy ewolucji. Nauczę się wyjaśniać istotę procesu ewolucji organizmów i przedstawiać źródła wiedzy o jej przebiegu. Wyjaśnię na przykładach, na czym polega dobór naturalny i sztuczny oraz przedstawię różnice między nimi.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test w temacie "Teoria ewolucji"

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test w temacie "Dowody ewolucji organizmów"

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test w temacie "Zmiany ewolucyjne w świecie zwierząt"

Klasa 8 – Chemia

Temat: Kwasy beztlenowe. Nauczę się definiować pojęcie kwasu i projektować doświadczenie pozwalające otrzymać kwasy beztlenowe. Poznam budowę kwasów beztlenowych. Dowiem się, jaką barwę przyjmują znaczniki w  kwasach. Poznam właściwości wybranych kwasów beztlenowych.

Temat: Kwasy tlenowe. Nauczę się definiować pojęcie kwasu tlenowego. Dowiem się, jak otrzymuje się kwasy tlenowe i jaka jest ich budowa. Nauczę się badać właściwości wybranych kwasów przy zastosowaniu zasad bezpieczeństwa. Wymienię przykłady zastosowań kwasów tlenowych.

Temat: Dysocjacja jonowa kwasów. Nauczę się wyjaśniać, dlaczego wodne roztwory kwasów przewodzą prąd elektryczny. Dowiem się, jak zapisać równania procesu dysocjacji elektrolitycznej kwasów. Nauczę się definiować pojęcie kwasów według teorii dysocjacji elektrolitycznej.

Przeczytaj opracowanie i przykładowe zadania w temacie "Kwasy"

Klasa 8 – Matematyka

Temat: Pole powierzchni ostrosłupa. Na tej lekcji nauczę się kreślić i rozpoznawać siatkę ostrosłupa, obliczać pole powierzchni ostrosłupa oraz rozwiązywać zadania tekstowe związane z polem powierzchni ostrosłupa.

Przeczytaj opracowanie i przykładowe zadania

Temat: Graniastosłup i ostrosłup. Utrwalenie i powtórzenie wiedzy. Na tej lekcji utrwalę i powtórzę wiedzę o ostrosłupie i graniastosłupie.

Przeczytaj opracowanie i przykładowe zadania w temacie "Graniastosłupy"

Temat: Symetria względem punktu. Na tej lekcji nauczę się, czym jest symetria względem punktu.

Przeczytaj opracowanie i przykładowe zadania w temacie "Symetrie"

Zobacz najnowsze artykuły