Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Zdalne lekcje - szkoła podstawowa kl. 7 - listopad

Przeglądamy zalecenia tematów, dostępnych na stronach rządowych i publikujemy do nich nasze opracowania, streszczenia, testy i zestawy fiszek. Materiały dla uczniów klasy VII.

Zdalne lekcje - szkoła podstawowa kl. 7 - listopad
Warto zrobić sobie powtórkę / fot. 123RF

Szkoła podstawowa

Klasa 7 – Język polski

Temat: „Żona modna” Ignacego Krasickiego. Poznam i zrozumiem tekst satyry Ignacego Krasickiego.  Będę umiał opowiedzieć jakie przywary piętnuje Ignacy Krasicki.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test

Temat: Treny Jana Kochanowskiego – rozpacz po utracie dziecka. Poznam tren jako jeden z gatunków poezji żałobnej. Zastanowię się dlaczego poeta stworzył cykl wierszy dla zmarłej córeczki.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test

Klasa 7 – Język angielski

Temat: Earthquakes. Poznam tematykę związaną z trzęsieniem ziemi.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test: Jaką klęskę żywiołową uważasz za najbardziej niebezpieczną?

Klasa 7 – Historia

Temat: Stany Zjednoczone w XIX wieku. Poznam przyczyny wojny secesyjnej i jej przebieg. Dowiem się, jakie znaczenie miała trzynasta poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test: Wojna Secesyjna w Stanach Zjednoczonych i jej znaczenie

Temat: Zjednoczenie Włoch i Niemiec. Poznam przyczyny dążeń zjednoczeniowych we Włoszech i w Niemczech w pierwszej połowie XIX w.  Będę umiał wskazać podobieństwa i różnice w przebiegu zjednoczenia tych dwóch krajów.

Temat: Kolonializm w XIX wieku. Zrozumiem, jakie były korzyści posiadania kolonii w różnych częściach świata i kto stworzył największe imperium. Zastanowię się, co oznacza, że mieszkańcy kolonii byli traktowani przedmiotowo.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test: Przemiany polityczne i społeczno-gospodarcze

Klasa 7 – Biologia

Temat: Układ krążenia. Krew jako tkanka płynna. Funkcje krwi. Nauczę się przedstawiać role głównych składników krwi (krwinki czerwone i białe, płytki krwi, osocze). Wymienię grupy krwi układu AB0 i Rh oraz  przedstawię społeczne znaczenie krwiodawstwa.

Temat: Budowa i funkcje układu krwionośnego. Naczynia krwionośne. Nauczę się rozpoznawać elementy budowy układu krążenia (na schemacie, rysunku, według opisu itd.). Przedstawię ich funkcje. Dokonam analizy krążenia krwi w obiegu małym i dużym.

Temat: Budowa i działanie serca. Wyjaśnię, jak jest zbudowane serce (przedsionki, komory, zastawki). Określę rolę zastawek w sercu; wskażę na możliwości rejestrowania pracy serca (EKG). Wyjaśnię związek pracy serca z tętnem i ciśnieniem krwi. Określę wpływ różnych czynników na pracę serca.

Temat: Choroby i higiena układu krwionośnego. Poznam przykłady chorób krwi (anemia, białaczka), układu krążenia (miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, zawał serca) oraz zasady ich profilaktyki.  Nauczę się uzasadniać konieczność okresowego wykonywania badań kontrolnych krwi, pomiaru tętna i ciśnienia tętniczego.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test

Klasa 7 – Chemia

Temat: Tlenek węgla (IV). Poznam źródła tlenku węgla (IV) i jego obieg w przyrodzie. Nauczę się przedstawiać wzór sumaryczny i strukturalny dwutlenku węgla. Dowiem się jakie jest jego znaczenie w życiu codziennym.

Przeczytaj opracowanie

Temat: Zanieczyszczenia powietrza. Nauczę się wskazywać źródła zanieczyszczeń powietrza i omawiać ich skutki dla przyrody. Dowiem się, dlaczego wzrost stężenia tlenku węgla (IV) w atmosferze jest niekorzystny i co można zrobić, aby zapobiec wzrostowi zanieczyszczenia powietrza.

Przeczytaj opracowanie

Temat: Rodzaje reakcji chemicznych – reakcje syntezy i analizy. Nauczę się opisywać, na czym polegają reakcje syntezy i analizy. Wskażę przykłady tych reakcji i dowiem się, jak zapisywać ich równania. Nauczę się dobierać współczynniki w równaniach reakcji chemicznych.

Temat: Rodzaje reakcji chemicznych – reakcje wymiany. Nauczę się wyjaśniać, czym są reakcje wymiany. Dowiem się, jak rozpoznawać reakcje wymiany na podstawie równań reakcji.

Przeczytaj opracowanie

Klasa 7 – Matematyka

Temat: Obliczanie procentu danej liczby. Opanuję obliczanie procentu danej liczby. Rozwiążę zadania z zastosowaniem procentów.

Przeczytaj opracowanie i przykładowe zadania

Temat: Wyznaczanie liczby, gdy dany jest jej procent. Nauczę się wyznaczać liczby, gdy znany jest ich procent. Zastosuję poznane wiadomości, rozwiązując zadania.

Przeczytaj opracowanie i przykładowe zadania

Temat: Obliczenia procentowe. Wykonam obliczenia procentowe. Przećwiczę różne typy obliczeń procentowych: obliczanie procentu danej liczby, obliczanie liczby na podstawie danego jej procentu czy obliczanie, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba.

Przeczytaj opracowanie i przykładowe zadania

Temat: Sumy algebraiczne. Poznam definicję sumy algebraicznej. Zastosuję redukcję wyrazów podobnych.

Przeczytaj opracowanie i przykładowe zadania

Temat: Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych. Znam już pojęcie sumy algebraicznej. Na tej lekcji przećwiczę dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych, dokonując przy tym redukcji wyrazów podobnych.

Przeczytaj opracowanie i przykładowe zadania

Temat: Mnożenie jednomianów przez sumy algebraiczne. Dowiem się, jak pomnożyć sumę algebraiczną przez liczbę lub przez jednomian. Rozwiążę zadania.

Przeczytaj opracowanie i przykładowe zadania

Temat: Mnożenie sum algebraicznych. Nauczę się mnożyć sumy algebraiczne. Dowiem się jak mnożyć dwumian przez dwumian, dokonując redukcji wyrazów podobnych.

Przeczytaj opracowanie i przykładowe zadania

Ucz się w domu z darmową aplikacją edukacyjną Omnibus

Materiały do powtórki znajdziesz w naszej darmowej aplikacji Omnibus! Naukę w aplikacji oparliśmy o trzy kroki: przyswój wiedzę (opracowanie), utrwal wiadomości (naucz się zestawu fiszek) i sprawdź się (rozwiąż test).

Nie lubisz uczyć się sam? Możesz uczyć się z rodzicem, opiekunem lub znajomym korzystając z opcji Ucz się z kimś w fiszkach. W Omnibusie mamy też dla was co tydzień nowe Olimpiady z pucharami, nie tylko z materiału, który przerabiacie w szkole. Aplikacja jest dostępna na telefony z systemem Android w sklepie Google Play – kliknij!

1589801202-1584694079-800-x-450-jest-dobre

Zobacz najnowsze artykuły