Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Nie popełniaj tych błędów interpunkcyjnych

Jeżeli pisanie tekstów jest twoją zmorą, a wstawienie przecinków, kropek, nawiasów wciąż sprawia ci trudność, pomożemy ci! Nieważne, czy piszesz wypracowanie, dyktando, czy pracę dyplomową, poznając te zasady, możesz być spokojny o ich poprawność. Oto reguły, które powinien znać każdy.

Nie popełniaj tych błędów interpunkcyjnych
Źródło: 123rf

Przecinek

Jest to jeden z najczęściej stawianych znaków interpunkcyjnych. Podstawową funkcją przecinka jest oddzielenie oraz uporządkowanie zdania, zwłaszcza wielokrotnie złożonego. Stawiamy go także, by oddzielić zdanie podrzędne od zdania nadrzędnego, oraz przed spójnikami (np. a, ale, jednak). Ten znak interpunkcyjny używany jest także, gdy w zadaniu używamy wtrąceń, wyliczeń, zaprzeczeń, powtórzeń.
Kiedy nie stosować przecinka? Przede wszystkim przed kilkoma spójnikami: tudzież, albo, oraz, ani, niż, bądź, i, czy, lub. Błędne stosowanie przecinka zdarza się także podczas pisania porównań. Jeżeli wprowadzają je wyrazy, niż, jakby itp., to przecinek jest zbędny.

Spacja

Nazywana także odstępem. Nie jest to znak interpunkcyjny, jednak wielu osobom sprawia ona problemy. Pisząc tekst na komputerze, warto zapamiętać zasady stawiania spacji. Używać jej należy przed nawiasem otwierającym i po jego zamknięciu, przed myślnikiem, cudzysłowem, a także, pomiędzy oznaczeniem liczbowym miary, a jego skrótem. Spacja używana jest także po znakach interpunkcyjnych, takich jak kropka, przecinek, cudzysłowie czy nawias.
Błędem jest stawianie spacji w skrótach, pomiędzy wyrazem a znakiem interpunkcyjnym, w datach pisanych cyfrą arabską, oraz pomiędzy inicjałami.

Nawias

Ten znak interpunkcyjny służy do oddzielenia wypowiedzi pobocznych, mniej istotnych, od tekstu głównego. Nawiasu używamy także, w sytuacji, kiedy chcemy wydzielić przykład lub objaśnienie w tekście. Pojedynczy nawias służy także do oddzielenia liczby podczas wyliczania.
Częstymi wątpliwościami pojawiającymi się podczas pisania są te, dotyczące stawiania kropek, pytajników i przecinków po umieszczeniu zdania w nawiasie. Zasada jest taka, że najpierw należy zamknąć nawias, a później postawić znak interpunkcyjny.

Kropka


Jej podstawową funkcją jest zakończenie zdania lub jego równoważnika. W niektórych przypadkach zdarza się, że może ona zastąpić pytajnik, bądź wykrzyknik. Zastosowanie znaku interpunkcyjnego, jakim jest kropka, jest szerokie. Używana jest w skrótach, inicjałach, zapisie dat, a także podczas zapisywania liczebników porządkowych.
Kiedy nie stawiać kropki? Przede wszystkim po jednostkach miar (np. m, kg), oraz pieniędzy. Błędem jest także stawienie kropki po skrótowcach, tytułach dzieł (zwłaszcza umieszczonych na plakatach), po podpisie, czy liczebnikach, które oznaczają godzinę.

Myślnik

Podstawową funkcją tego znaku interpunkcyjnego jest zaznaczenie pominięcia, rozmyślań, wtrąceń autora tekstu. Myślnik stosowany jest także do zastępowania domyślnych czasowników w zdaniu, wyliczeniach, a także pozwala uniknąć dwuznaczności w tekście (np. W poniedziałki myślę tylko o jednym- weekendzie).
W tym miejscu warto wyjaśnić czym są wspomniane, domyślne czasowniki w zdaniu. Najlepiej będzie, jeśli pokażemy to na przykładzie.
Unikam spotkania tak jak Ty - sobotniego poranka.
W tym zdaniu myślnik zastępuje czasownik, który w domyśle się tam znajduje:
Unikam spotkania tak jak Ty unikałeś go, w sobotni poranek.
Myślnik jest niezbędnym znakiem podczas budowania dialogów, wprowadzając wypowiedzi kolejnych postaci. Wtrącenia narratora w tym przypadku są oddzielane dwoma myślnikami.

Powyżej przedstawiliśmy tylko niektóre znaki interpunkcyjne oraz zasady ich stosowania. Poprawne używanie ich sprawia, że tekst staje się przejrzysty i zrozumiały. Pozwalają także na budowanie emocji, zaznaczenie charakteru wypowiedzi, oraz uporządkowanie pisanej pracy. Warto więc nauczyć się zasad ich stosowania.

Zobacz najnowsze artykuły