Odpowiedzi do zadań z podręczników w apce Skul

pobierz
Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Zdalne lekcje - liceum (nowa podstawa) - kl. 1 - październik

Przygotowaliśmy dla was zestaw opracowań, testów i fiszek w tematach proponowanych przez MEN w serwisie Zdalne Lekcje. Ułatwią wam one zdalną naukę podczas pandemii koronawirusa. Zapraszamy też do pobrania naszej darmowej aplikacji edukacyjnej Omnibus.

Zdalne lekcje - liceum (nowa podstawa) - kl. 1 - październik
fot.123 RF

Język polski 

Temat: Homer – „Iliada”

Na tej lekcji zapoznam się z treścią fragmentów eposu Homera „Iliada” i uzyskam wiedzę na temat wybranych zagadnień tego dzieła.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test: Iliada (fragmenty) (Homer)

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test: Iliada (Homer)

Temat: Homer – „Odyseja”

Na tej lekcji zapoznam się z treścią fragmentów eposu Homera „Odyseja” i uzyskam wiedzę na temat wybranych motywów związanych z tym dziełem.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test: Odyseja (Homer)

Temat: Dramat antyczny i wstęp do „Antygony” Sofoklesa

Uzyskam ogólną wiedzę dotyczącą dramatu greckiego –  skąd się wziął , jakie były zasady jego kompozycji oraz cechy. Uzyskam także wiedzę dotyczącą tego, jak wyglądał grecki teatr oraz jacy byli wybitni greccy dramatopisarze.

Przeczytaj opracowanie: Wprowadzenie - teatr i dramat grecki

Temat: Sofokles – „Antygona”

Zapoznam się z tragedią „Antygona” Sofoklesa, jej genezą, kompozycją oraz problematyką.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test: Antygona (Sofokles)

Temat: Nieśmiertelność poety – liryka Horacego

Uzyskam wiedzę na temat rzymskiego poety Horacego oraz jego twórczości. W ramach pogłębienia tematu, posłucham także audycji Polskiego Radia poświęconej biografii i dziełom poety.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test: Exegi monumentum (Postawiłem pomnik...) (Horacy)

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test: O co poeta prosi Apollina (Horacy)

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test: Oda (Pieśń) I 11 (Horacy) 

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test: Oda (Pieśń) III 30 (Horacy) 

Język angielski

Temat: Sport – vocabulary, verbs, phrasal verbs, idioms

Poznam słownictwo, czasowniki, popularne zwroty i przykładowe dialogi związane ze sportem.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test: Omów swoje sportowe zainteresowania

Historia

Temat: Hellada i Hellenowie

Zapoznam się z początkami greckiej cywilizacji. Dowiem się, jakie były uwarunkowania geograficzne, które sprzyjały wytworzeniu greckiej polis.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test: Warunki życia w Grecji

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test: Kolonizacja grecka 

Temat: Grecka polis

Poznam typy ustrojów greckich polis. Zrozumiem, jakie były mocne i słabe strony tej formy politycznej.

Przeczytaj opracowanie: Miasto-państwo polis

Temat: Starożytne Ateny

Dowiem się, jaki był przebieg reform, które doprowadziły do narodzin pierwszej demokracji. Poznam strukturę społeczną i polityczną starożytnych Aten.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test: W demokratycznych Atenach

Geografia

Temat: Ziemia we wszechświecie

Nauczę się opisywać historyczne poglądy na kształt Ziemi; opisywać najważniejsze odkrycia dowodzące kulistości Ziemi; wyjaśniać teorię heliocentryczną Mikołaja Kopernika; określać położenie Ziemi i jej znaczenie w Układzie Słonecznym.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test: Ziemia w Układzie Słonecznym

Temat: Ruch obrotowy i obiegowy Ziemi

Nauczę się przeliczać różnicę długości geograficznej pomiędzy dwoma punktami na kuli ziemskiej na różnicę czasu pomiędzy nimi; wyznaczać kierunki geograficzne za pomocą gnomonu; określać kierunek działania siły Coriolisa.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test: Ruch obrotowy Ziemi - dowody

Biologia

Temat: Chemiczne podstawy życia (dział II).  Makroelementy i mikroelementy

Podczas realizacji lekcji działu II „Chemiczne podstawy życia” dowiesz się o: roli makro- i mikroelementów w funkcjonowaniu organizmów. Dokonasz klasyfikacji pierwiastków na makro- i mikroelementy.

Przeczytaj opracowanie: Związki chemiczne wchodzące w skład organizmów

Temat: Chemiczne podstawy życia (dział II). Woda i sole mineralne

Dowiesz się o wiązaniach chemicznych i właściwościach wody oraz o solach mineralnych.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test: Składniki pokarmowe

Matematyka

Temat: Przedziały liczbowe ograniczone

Na tej lekcji poznam przedziały liczbowe ograniczone, będę zaznaczać przedziały liczbowe na osi liczbowej i zapisywać je symbolicznie.

Zobacz przykładowe zadanie na przedziałach i rozwiązanie

Temat: Równania tożsamościowe i sprzeczne

Na tej lekcji nauczę się interpretować równania sprzeczne i tożsamościowe.

Zobacz przykładowe równania tożsamościowe i ich rozwiązania

Zobacz przykładowe rozwiązania równań tożsamościowych metodą przeciwnych współczynników

Temat: Nierówności stopnia pierwszego

Na tej lekcji zapoznam się z nierównościami stopnia pierwszego.

Zobacz, jak zapisywać nierówności

Temat: Rozwiązywanie nierówności

Nauczę się rozwiązywać nierówności liniowe.

Temat: Rozwiązywanie nierówności – ćwiczenia

Rozwinę umiejętności w zakresie rozwiązywania  nierówności liniowych.

Zobacz, jak rozwiązywać nierówności liniowe.

Temat: Układy równań z dwiema niewiadomymi

Poznam algebraiczne metody rozwiązywania układów równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi.

Dowiedz się więcej na temat układów równań i nierówności liniowych

Zobacz, jak rozwiązywać układy równań

Ucz się w domu z darmową aplikacją edukacyjną Omnibus

Materiały do powtórki znajdziesz w naszej darmowej aplikacji Omnibus! Naukę w aplikacji oparliśmy o trzy kroki: przyswój wiedzę (opracowanie), utrwal wiadomości (naucz się zestawu fiszek) i sprawdź się (rozwiąż test)

Nie lubisz uczyć się sam? Możesz uczyć się z rodzicem, opiekunem lub znajomym korzystając z opcji Ucz się z kimś w fiszkach. W Omnibusie mamy też dla was co tydzień nowe Olimpiady z pucharami, nie tylko z materiału, który przerabiacie w szkole. Aplikacja jest dostępna na telefony z systemem Android w sklepie Google Play – kliknij!

nowe omnibus olimpiada zajawka (8)

1589801202-1584694079-800-x-450-jest-dobre

Zobacz najnowsze artykuły