Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Zapisywanie nierówności

Zapisywanie nierówności

Zapisywanie nierówności. Czytamy: x większe od 2.

Tę nierówność spełniają wszystkie liczby większe od 2, np. 4, 120, 200.

Zapisywanie nierówności. O oznacza, że 2 nie spełnia nierówności. Czytamy: x większe lub równe 2.

Tę nierówność spełniają liczby większe od 2, a także liczba 2, np. 2, 100, 120...

Zapisywanie nierówności. * oznacza, że 2 spełnia równanie. Czytamy: x mniejsze od 3.

Tę nierówność spełniają liczby mniejsze od 3, np. -100, -2, 0...

Zapisywanie nierówności. Czytamy: x mniejsze lub równe 3.

Tę nierówność spełniają liczby mniejsze od 3, a także liczba 3, np. 3, 0, -600, -20 ...

Zapisywanie nierówności.

Przykład 1

Zapisz: y jest nie większe od 3

Zapisywanie nierówności. Czyli jest równe 3 lub mniejsze od 3.

Przykład 2

a nie przekracza 7

Zapisywanie nierówności. Czyli jest równe lub mniejsze od 7.

Przykład 3

b jest nie mniejsze niż -1

Zapisywanie nierówności. Czyli jest równe -1 lub większe od -1.

Przykład 4

t jest nie większe od 10

Zapisywanie nierówności. Czyli jest równe 10 lub mniejsze od 10.

Przykład 5

x jest ujemne

Zapisywanie nierówności. Czyli jest mniejsze od 0.

Przykład 6

Wymień 5 liczb spełniających nierówność:

Zapisywanie nierówności. 1 jest mniejsze od 4. 0 jest mniejsze od 4. -8 jest mniejsze od 4. -200 jest mniejsze niż 4. 2 1/2 to mniej niż 4.

Przykład 7

Wymień 5 liczb spełniających nierówność:

Zapisywanie nierówności. Bo mają to być liczby równe -6,5 lub od niej mniejsze.

Przykład 8

Zapisz nierówności przedstawione na osi:

Zapisywanie nierówności. Jeśli to znak...

Przykład 9

Zapisywanie nierówności. Są to liczby mniejsze od 6, ale większe od -5. Tę nierówność spełniają np. liczby... jest ich bardzo dużo (nieskończenie wiele).

Przykład 10

Zapisywanie nierówności. Są to liczby mniejsze lub równe 7, a większe od -1. Jest ich nieskończenie wiele.

Przykład 11

Podaj przykłady 5 liczb spełniających nierówność:

Zapisywanie nierówności. x jest równe -5 lub większe, ale x jest mniejsze od 1. Wszystkie liczby znajdujące się na osi między -5 a 1.

Przykład 12

Wymień 5 liczb, które nie spełniają równości:

Zapisywanie nierówności. Są to liczby większe od -2, a mniejsze od 3 (lub równe 3).

np. -100, -2, -11, 10, 12...

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Zapisywanie nierówności

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Równania i nierówności
 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Równania i nierówności
 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Równania i nierówności
 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Równania i nierówności
 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Równania i nierówności

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.