Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Adam Mickiewicz – prekursorem science- fiction?

Adam Mickiewicz podczas pisania „Pana Tadeusza” tworzył też inne dzieło, które zaliczyć można do gatunku science-fiction. Zgodnie z relacjami, przewidział w nim powstanie telefonu, samolotów, otrzymanie prawa wyborczego przez kobiety oraz rosnącą potęgę Chin. O jakim dziele mowa?

Adam Mickiewicz – prekursorem science- fiction?

Adam Mickiewicz - wizjoner przyszłości

Pisarz, który powszechnie znany jest jako twórca ballad, powieści poetyckich i polskiej epopei narodowej, przez część życia tworzył dzieło, które można uznać za początek nurtu znanego nam dzisiaj jako science-fiction. Nieopublikowane dzieło Mickiewicza „Historia przyszłości” opisywało ogromny rozwój technologii i postęp cywilizacyjny. Autor w swoim utworze przewidywał powstanie wielu wynalazków m.in. samolotów, urządzeń umożliwiających przekazywanie i zapis informacji, a nawet światłowodu! Dzieło Mickiewicza tworzone było w latach 1829-1838. Co ciekawe wynalazki, których cechy opisywał w "Historii przyszłości" Mickiewicz, np. telefon czy fonograf zostały wynalezione około 40 lat później! Autorowi udało się przewidzieć nie tylko rozwój technologiczny, ale też m.in. wzrost potęgi gospodarczo-politycznej Chin czy też otrzymanie praw wyborczych przez kobiety. W swoim dziele Wieszcz przedstawił Polskę jako odrodzoną, budzącą podziw dzięki potężnym miastom, co w XIX wieku pozostawało tylko marzeniem.

„Historia przyszłości”

Dzieło powstawało na emigracji podczas pobytu autora w Rosji, Niemczech i Francji. Nie zostało nigdy opublikowane, a o jego istnieniu wiemy dzięki częściowo zachowanym zapiskom i korespondencji Mickiewicza z jego przyjaciółmi. Pierwsza wersja tytułu brzmiała: „Proroctwa Adama Mickiewicza”, o czym dowiadujemy się od przyjaciela poety Aleksandra Chodźko, który miał możliwość przeczytania fragmentu tego dzieła.

Historia Przyszłości

Ostatecznie swój utwór Mickiewicz zatytułował: „Historia przyszłości”. Akcja opisana w książce toczy się na początku trzeciego tysiąclecia. Odyniec, który miał okazję usłyszeć kilka fragmentów, zauważył, że język utworu jest poważny i patetyczny. Głównym tematem poruszonym przez Mickiewicza była przyszłość Polski i Europy. Dzieło miało pokazać szczyt rozwoju nauki a z drugiej strony upadek uczuć i wiary.

Pisarz wiedział o tym, jaką istotną role pełni komunikacja dla ludzi, dlatego w swojej wizji stworzył sieć kolejową, która połączyła Europe i umożliwiła ludziom podróżowanie i rozwój handlu na szeroką skalę. W „Historii przyszłości” autor stworzył system przekazywania wiadomości z jednego końca świata na drugi za pomocą archimedesowych zwierciadeł. Ustawione lustra odbijały litery w pierwszym zwierciadle i w ciągu chwili były widoczne w ostatnim. Na całej ziemi latały balony, które były w stanie dolecieć nawet do innych planet. Rozwijającą się Europę, w wizji Mickiewicza zaatakowały Chiny. Ratunkiem dla Zachodu były kobiety i młodzież. Autor uważał, że tylko ta część społeczeństwa jest w stanie podjąć walkę i stanąć w obronie Europy, ponieważ mimo postępu technologicznego nie pozbyła się uczuć, miłości do ojczyzny i poświęcenia. Wieszcz niszczył swoje rękopisy, przez co nie wszystkie wersje i wątki jego dzieła są nam znane.

Zobacz najnowsze artykuły