Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Adam Mickiewicz – prekursorem science- fiction?

Wersje „Historii przyszłości”

Mickiewicz stworzył siedem wersji swojego dzieła. W pierwszej, która opisuje wydarzenia po 2000 r. zawarł dalsze losy Europy, pokazując upadek moralności powiązany z triumfem techniki. Następne wersje obejmowały lata 2100-2200. Druga koncentrowała się na zmianach społeczno-politycznych we Francji. Trzecia wersja skupiała się na Polsce i historii alternatywnej, w której powstanie listopadowe zakończyłoby się sukcesem Polaków. O czwartej wizji wiadomo jedynie tyle, że opisywała przyszłość opartą na zwycięstwie bonapartyzmu. Kolejna była kopią fragmentów z dwóch pierwszych wersji i tworzyła osobny utwór literacki. O przedostatniej części wiadomo tylko tyle, że w przeciwieństwie do poprzednich była silnie oparta na racjonalnych przesłankach i nie podejmowała wątków "fantastycznych". Ostatnia wizja Mickiewicza była antyutopią. Opowiadała o nowoczesnym świecie i pokazywała karykaturę przyszłego społeczeństwa, którego życie jest uproszczone i wyręczane przez technikę. Cała historia kończyła się w momencie, gdy ludziom udaje się nawiązać kontakt z innymi mieszkańcami kosmosu.

Gdyby dzieło Mickiewicza zostało opublikowane, mogłoby spowodować rewolucję w literaturze na całym świecie. Badacze literatury uważają, że tematyka, którą poruszał pisarz, wyprzedzała dzieła innych twórców w trafnych przewidywaniach technicznego i społecznego rozwoju. Adam Mickiewicz w „Historii przyszłości” pozostał konsekwentny swoim przekonaniom. Tak, jak w balladzie „Romantyczność” krytykował dominację nauki nad uczuciami i twierdził, że gloryfikacja nauki może spowodować zagrożenie dla ludzkości, dlatego należy zwracać uwagę na to, aby pomiędzy „szkiełkiem i okiem” a „czuciem i wiarą” była harmonia. Mickiewicz uważał to za ważne i, mimo że problem dotyczył przyszłości, twierdził, że powinno się myśleć o tej kwestii i działać ubiegając to, co może się wydarzyć. 

Zobacz najnowsze artykuły