Odpowiedzi do zadań z podręczników w apce Skul

pobierz
Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Powtórka do matury - język angielski

6 maja tegoroczni maturzyści zmierzą się z egzaminem z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Jakie wymagania obowiązują w tym roku?

Powtórka do matury - język angielski
Dobrze zrobić sobie powtórkę! /123RF/PICSEL

W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19 matura zostanie przeprowadzona na podstawie wymagań egzaminacyjnych. Wymagania te stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, które były podstawą przeprowadzania egzaminów w latach ubiegłych. W roku szkolnym 2020/2021 absolwenci zdają egzamin maturalny i uzyskują świadectwo dojrzałości, jeżeli otrzymali z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej co najmniej 30% z puli punktów możliwych do uzyskania.

Egzamin maturalny, podobnie jak w 2020 r., będzie przeprowadzany tylko w części pisemnej.

Język angielski na poziomie podstawowym - wymagania maturalne 2021

Przeprowadzany jest na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.

Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2+ (B1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).

Czas trwania: 120 minut.

Część ustna – nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

Język angielski na poziomie rozszerzonym – wymagania maturalne 2021

Przeprowadzany jest na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.

Ograniczony zakres środków gramatycznych oraz obniżony ogólny średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – B1+ (B2 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).

Czas trwania: 180 minut

Tematy dłuższych form wypowiedzi pisemnej z próbnych i maturalnych arkuszy z ubiegłych lat

Język angielski – poziom podstawowy – próbna matura 2021

Twój brat rozpoczął studia na uniwersytecie w Londynie. W e-mailu do koleżanki z Edynburga:

·         poinformuj, jaki kierunek studiów wybrał i dlaczego właśnie ten

·         napisz, co sądzą Twoi bliscy o jego decyzji studiowania w Londynie

·         opisz mieszkanie brata w Londynie

·         zachęć koleżankę, aby wybrała się z Tobą w odwiedziny do Twojego brata.

Oceniane są: umiejętność pełnego przekazania informacji (4 punkty), spójność i logika wypowiedzi (2 punkty), bogactwo językowe (2 punkty) oraz poprawność językowa (2 punkty). Podpisz się jako XYZ.

Język angielski – poziom podstawowy – matura 2020

Po powrocie z wycieczki zorganizowanej przez biuro podróży chcesz podzielić się wrażeniami z kolegą z Anglii. W e-mailu do kolegi:

·         napisz, dlaczego zdecydowałeś(-aś) się na wycieczkę z biurem podróży

·         opisz ciekawe miejsce, które zwiedziłeś(-aś) podczas wycieczki

·         wyraź opinię na temat przewodnika wycieczki

·         zrelacjonuj sytuację, która spowodowała, że powrót z wycieczki się opóźnił.

Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z czterech podpunktów, pamiętając, że jej długość powinna wynosić od 80 do 130 słów (nie licząc słów w zdaniach, które są podane).

Oceniane są: umiejętność pełnego przekazania informacji (4 punkty), spójność i logika wypowiedzi (2 punkty), bogactwo językowe (2 punkty) oraz poprawność językowa (2 punkty). Podpisz się jako XYZ.

Język angielski – poziom podstawowy – przykładowe tematy

1.       Uczestniczyłeś(-aś) w międzynarodowej wymianie w Londynie.

Napisz list do kolegi z Anglii, w którym:

·         opiszesz rodzinę, u której mieszkałeś(-aś)

·         zrelacjonujesz wydarzenie, które szczególnie utkwiło Ci w pamięci

·         przedstawisz wady i zalety tego wyjazdu

·         zaproponujesz wspólne wakacje w wybranym przez Ciebie miejscu i uzasadnisz swój wybór.

Oceniane są: umiejętność pełnego przekazania informacji (4 punkty), spójność i logika wypowiedzi (2 punkty), bogactwo językowe (2 punkty) oraz poprawność językowa (2 punkty). Podpisz się jako XYZ.

2.       Po raz pierwszy podjąłeś/podjęłaś pracę wakacyjną. Podziel się swoimi wrażeniami na blogu.

·         Poinformuj, jaką pracę wykonujesz i przedstaw swoje obowiązki.

·         Wyraź opinię na temat swojego szefa i uzasadnij ją.

·         Opisz, jak poradziłeś(-aś) sobie z problemem, który pojawił się dzisiaj w pracy.

·         Napisz, w jaki sposób wykorzystasz zarobione pieniądze.

Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z czterech podpunktów, pamiętając, że jej długość powinna wynosić od 80 do 130 słów (nie licząc słów w zdaniach, które są wytłuszczone). Oceniana jest umiejętność pełnego przekazania informacji (4 punkty), spójność i logika wypowiedzi (2 punkty), bogactwo językowe (2 punkty) oraz poprawność językowa (2 punkty).

Język angielski – poziom rozszerzony – próbna matura 2021

Wypowiedz się na jeden z poniższych tematów. Wypowiedź powinna zawierać od 200 do 250 słów i spełniać wszystkie wymogi typowe dla formy wskazanej w poleceniu. Zaznacz temat wybrany przez Ciebie, zakreślając jego numer.

1. Czy teatr może być dziś atrakcyjny dla młodzieży? Napisz rozprawkę, w której przedstawisz swoją opinię na ten temat, uwzględniając argumenty odnoszące się do repertuaru i dostępności tej formy kultury.

2. W Twojej miejscowości odbyła się kampania „Smart Stop”, która miała zwrócić uwagę na problem, jakim jest korzystanie z telefonów komórkowych przez uczestników ruchu drogowego. Napisz artykuł do gazety internetowej, w którym zrelacjonujesz przebieg tej kampanii oraz przedstawisz swoją opinię dotyczącą jej skuteczności. 

Język angielski – poziom rozszerzony – matura 2020

Wypowiedz się na jeden z poniższych tematów. Wypowiedź powinna zawierać od 200 do 250 słów i spełniać wszystkie wymogi typowe dla formy wskazanej w poleceniu. Zaznacz temat wybrany przez Ciebie, zakreślając jego numer.

1. Niektóre firmy umożliwiają pracownikom zabieranie psa do pracy. Napisz rozprawkę, w której przedstawisz dobre i złe strony takiego rozwiązania.

2. Obejrzałeś(-aś) ostatnio finał programu typu talent show. Uważasz, że osoba, która wygrała w wyniku głosowania widzów, wcale nie była najlepsza. Napisz artykuł, w którym uzasadnisz, dlaczego występ zwycięzcy nie zasługiwał na wygraną, i zaproponujesz inny sposób wyłaniania zwycięzcy w tego typu programach.

Język angielski – poziom rozszerzony – przykładowe tematy

Wypowiedz się na jeden z poniższych tematów. Wypowiedź powinna zawierać od 200 do 250 słów i spełniać wszystkie wymogi typowe dla formy wskazanej w poleceniu. Zaznacz temat, który wybrałeś(-aś), zakreślając jego numer.

1. W Twojej szkole wprowadzono zakaz używania telefonów komórkowych. Młodzież zorganizowała akcję protestacyjną. Napisz artykuł na stronę internetową szkoły, w którym zrelacjonujesz przebieg akcji oraz przedstawisz i uzasadnisz swoje stanowisko w tym konflikcie.

Artykuł do szkolnej gazetki/ na stronę internetową szkoły

 2. Wróciłeś(-aś) niezadowolony(-a) z obozu młodzieżowego zorganizowanego przez szkołę. Napisz list do gazetki szkolnej, w którym uzasadnisz, dlaczego uważasz obóz za nieudany, i zaproponujesz rozwiązania, które poprawią jakość tego typu wyjazdów w przyszłości.

Przykładowy list

3. Coraz więcej młodych osób, wybierając kierunek studiów, nie kieruje się własnymi zainteresowaniami, ale wymaganiami rynku pracy. Napisz rozprawkę na ten temat, przedstawiając zalety i wady takiej decyzji.

Ucz się z darmową aplikacją Omnibus

Wzory wypracowań i listów z języka angielskiego znajdziecie w serwisie Opracowania.pl, a gramatyczną powtórkę zrobicie tutaj. Chcecie połączyć naukę z zabawą? Zapraszamy do wzięcia udziału w tematycznych olimpiadach w darmowej aplikacji edukacyjnej Omnibus. Znajdziecie w niej nie tylko olimpiady z języka angielskiego, ale też opracowania, testy i fiszki z innych przedmiotów.

Do matury zostało niewiele czasu, więc warto zadbać o skuteczną powtórkę, np. metodą trzech kroków.

Pobierz aplikację Omnibus

Zobacz najnowsze artykuły