Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Złote zasady Marii Montessori

Maria Montessori, twórczyni metody Montessori, była prekursorką nowoczesnej pedagogiki. Opatentowana przez nią metoda to aktualnie jeden z najbardziej popularnych systemów edukacyjnych i wychowawczych na świecie. 

Złote zasady Marii Montessori
Istnieje wiele pomocy naukowych stworzonych przez Marię Montessori. /123RF/PICSEL

Montessori uważała, że dzieci poznają świat za pomocą wszystkich pięciu zmysłów. Dzieci powinny mieć swobodę w wybieraniu tego, czego chcą się uczyć, bowiem tylko w ten sposób zdobywanie wiedzy przynosi im satysfakcję. System oparty tej metodzie uwzględnia indywidualne preferencje dziecka. Nauczyciel ma funkcję przewodnika, który obserwuje postępy ucznia i umożliwia naukę, dostosowując ją do jego możliwości. Montessori wystrzegała się rywalizacji między dziećmi, do której prowadzi system nagród i kar. 

Czym jest metoda Montessori?

Metoda włoskiej lekarki jest stosowana na całym świecie od ponad 100 lat. Pomimo tego, że została opracowana ponad wiek temu, zawiera wiele uniwersalnych zasad, które nadal mogą być wykorzystywane do nauki i wpierania rozwoju uczniów. Maria Montessori uważała, że każde dziecko to odrębna jednostka, która powinna rozwijać się według indywidualnych możliwości, kompetencji, zainteresowań i umiejętności. Twórczyni tej metody twierdziła, że pedagogika powinna być „przeniknięta duchem miłości, humanitaryzmu i tolerancji”. W wychowaniu młodej osoby należy uwzględnić jego naturalne prawa, reakcje i tendencje. Dziecko poznaje otaczający je świata dzięki pięciu zmysłom. 

Swobodny wybór

Najbardziej charakterystyczna zasada metody Montessori to wybór zajęć. Uczeń może wybrać sobie przedmiot działań i samodzielnie ustala tempo pracy. Do nauki i pomocy dziecko może wybrać sobie partnera, dzięki czemu uczy się korzystania z wolności. Wychowawca stroni od narzucania czegokolwiek i stawia na współpracę i wzajemny szacunek. Uczeń korzysta również ze swobodnego wyboru materiałów, które są mu potrzebne do nauki, jak i dowolnego wyboru miejsca pracy, czasu i formy nauki.

Zasada porządku 

Dzieci już od pierwszej lekcji są uczone, że każdy przedmiot w klasie ma swoje miejsce. Wszystkie rzeczy, które dziecko użyło, muszą trafić z powrotem na swoje miejsce. Nie należy wyręczać dziecka w odkładaniu przedmiotów czy sprzątaniu. Każda osoba w klasie również ma swoje miejsce. 

Zasada samokontroli

Materiały dydaktyczne pozwalają dziecku na samokontrolę. Są skonstruowane tak, by uczniowie mogli samodzielnie kontrolować to, czy daną pracę wykonały dobrze, czy potrzebne są poprawki. Nauczyciel nie sprawdza dziecka, a wskazuje, jak korzystać z materiałów.

Społeczne reguły

Klasy nie są podzielone według roczników – metoda Montessori zakłada łączenie w grupy uczniów w różnym wieku. Pozwala to na wzajemne uczenie się od siebie, stymulowanie rozwoju oraz poszerzanie świadomości.

Brak nagród i kar

Montessori była daleka od wprowadzania nagród i kar. Dzięki temu, dzieci chętniej się uczą i nie czują przymusu. Nie rywalizują ze sobą, a współpracują. Każde dziecko rozwija się we własnym tempie, zgodnie ze swoimi możliwościami – nie należy więc w żaden sposób oceniać jego rozwoju i porównywać do postępu innych dzieci. Nauczyciele oceniają uczniów opisowo, a nie numerycznie.

Dominika Knap

Zobacz najnowsze artykuły