Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Zdalne lekcje - liceum (nowa podstawa) - kl. 1 - listopad

Przygotowaliśmy dla was  zestawienie opracowań, testów i zestawów fiszek dopasowanych do tematów proponowanych przez Ministerstwo Edukacji w listopadzie. Nawet jeśli teraz przerabiasz coś innego, warto przeczytać to zestawienie. Może odkryjesz nowy sposób na naukę podczas pandemii koronawirusa?

Zdalne lekcje - liceum (nowa podstawa) - kl. 1 - listopad
fot.123RF

Liceum

Klasa 1 - Język polski

Temat: Powtórzenie – Biblia i literatura antyku

Uzyskam wiedzę o nieprzemijalnych postawach ludzkich, uniwersalnych wartościach i aktualnych motywach w Biblii i w literaturze antyku. 

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test: Antyk - wprowadzenie

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test: Biblia - wprowadzenie

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test: Biblia

Temat: Średniowiecze – wstęp do epoki

Temat: Średniowiecze – filozofia

Temat: Sztuka średniowiecza

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test: Średniowiecze - wprowadzenie

Temat: „Bogurodzica” – najstarszy polski tekst poetycki

Uzyskam wiedzę na temat „Bogurodzicy” – najstarszej pieśni religijnej. Zapoznam się także z rękopisem utworu z 1409 r.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test: Bogurodzica 

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test: Bogurodzica - 2

Temat: Dramat Maryi pod krzyżem… w „Lamencie świętokrzyskim”

Poznam jedno z największych arcydzieł liryki średniowiecza „Lament świętokrzyski” i porównam kreację Matki Boskiej w tym utworze z „Bogurodzicą”.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test

Temat: „Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią”

Dowiem się, jakie jest średniowieczne wyobrażenie śmierci oraz poznam motyw danse macabre na podstawie „Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią”.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test

Temat: „Legenda o świętym Aleksym”

Poznam i dokonam analizy utworu hagiograficznego „Legenda o świętym Aleksym”.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test

Historia

Temat: Starożytna Spartaetails

Zapoznam się z organizacją Sparty. Zrozumiem specyfikę jej ustroju, poznam źródła militaryzacji oraz dowiem się, czym jest legenda spartańska.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test

Temat: Wojny grecko-perskie. Zderzenie cywilizacji?

Zapoznam się z przyczynami konfliktu między Persami oraz Grecją. Poznam jego etapy oraz konsekwencje.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test

Temat: Starożytna Macedonia i podboje Aleksandra Wielkiego

Dowiem się, jak doszło do zjednoczenia Grecji przez Macedonię oraz poznam przebieg podbojów Aleksandra Wielkiego.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test

Temat: Kultura starożytnej Grecji

Poznam lub powtórzę najważniejsze osiągnięcia kultury starożytnej Grecji.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test

Geografia 

Temat: Atmosfera – temperatura, ciśnienie

Na tej lekcji nauczę się opisywać skład powietrza; wyjaśniać, co to jest ciśnienie; wykorzystywać pomiary ciśnienia atmosferycznego do krótkoterminowego prognozowania pogody; omawiać tendencje zmian składu powietrza atmosferycznego; wyszczególniać warstwy, z jakich zbudowana jest atmosfera; wyjaśniać, co jest przyczyną zróżnicowania temperatury powietrza; wyjaśniać, jak należy dokonywać pomiaru ciśnienia atmosferycznego i temperatury powietrza.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test

Temat: Klimat i pogoda

Na tej lekcji nauczę się wskazywać poszczególne strefy klimatyczne na mapie świata; określać warunki klimatyczne panujące na danym obszarze z uwzględnieniem czynników geograficznych; wyróżniać poszczególne typy klimatów; odczytywać dane z map klimatycznych.

Przeczytaj opracowanie

Biologia 

Temat: Chemiczne podstawy życia (dział II). Węglowodany – budowa i znaczenie

W ramach cyklu lekcji poświęconych chemicznym podstawo życia poznam: budowę i podział węglowodanów; budowę i właściwości oraz przykłady cukrów prostych, dwucukrów i wielocukrów. Dowiem się o sposobach wykrywania glukozy i skrobi. Dowiem się o znaczeniu węglowodanów w życiu organizmów/ człowieka.

Temat: Chemiczne podstawy życia (dział II). Białka – budulec życia

W ramach cyklu lekcji poświęconych chemicznym podstawom życia poznam budowę białek (aminokwasy i wiązania peptydowe); klasyfikację białek na proste i złożone. Dowiem się o znaczeniu wybranych białek w życiu organizmów/człowieka.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test

Chemia

Temat: Budowa atomu

Dowiem się więcej o budowie atomu. Nauczę się stosować pojęcia: nukleon, liczba masowa, liczba atomowa. Dowiem się, jak określać liczbę protonów, neutronów, elektronów na podstawie liczby atomowej i masowej.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test: Budowa atomu a położenie pierwiastka w układzie okresowym

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test: Masa atomowa i cząsteczkowa

Temat: Konfiguracja elektronowa atomów

Nauczę się oznaczać powłoki elektronowe w atomie i określać maksymalną liczbę elektronów tworzących powłoki. Dowiem się, jak opisywać rozmieszczenie elektronów w atomie i wskazać elektrony walencyjne.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test

Matematyka 

Temat: Pojęcie funkcji. Sposoby przedstawiania funkcji

Na tej lekcji poznam pojęcie funkcji. Poznam sposoby przedstawiania funkcji.

Temat: Pojęcie funkcji. Zadania

Na tej lekcji utrwalę pojęcie funkcji.

Przeczytaj opracowanie i przykładowe zadania: Pojęcie funkcji

Przeczytaj opracowanie i przykładowe zadania: Różne sposoby przedstawiania funkcji

Temat: Dziedzina funkcji

Temat: Dziedzina funkcji. Zadania

Przeczytaj opracowanie i przykładowe zadania

Temat: Miejsca zerowe funkcji

Przeczytaj opracowanie i przykładowe zadania: Miejsce zerowe funkcji

Przeczytaj opracowanie i przykładowe zadania:  Miejsce zerowe funkcji 2

Ucz się w domu z darmową aplikacją edukacyjną Omnibus

Materiały do powtórki znajdziesz w naszej darmowej aplikacji Omnibus! Naukę w aplikacji oparliśmy o trzy kroki: przyswój wiedzę (opracowanie), utrwal wiadomości (naucz się zestawu fiszek) i sprawdź się (rozwiąż test).

Nie lubisz uczyć się sam? Możesz uczyć się z rodzicem, opiekunem lub znajomym korzystając z opcji Ucz się z kimś w fiszkach. W Omnibusie mamy też dla was co tydzień nowe Olimpiady z pucharami, nie tylko z materiału, który przerabiacie w szkole. Aplikacja jest dostępna na telefony z systemem Android w sklepie Google Play – kliknij!

1589801202-1584694079-800-x-450-jest-dobre

Zobacz najnowsze artykuły