Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Zdalne lekcje - szkoła podstawowa kl. 8 - grudzień

Przeglądamy zalecenia tematów, dostępnych na stronach rządowych i publikujemy do nich nasze opracowania, streszczenia, testy i zestawy fiszek. Materiały dla uczniów klasy VIII.

Zdalne lekcje - szkoła podstawowa kl. 8 - grudzień
Warto zrobić sobie powtórkę / fot. 123RF

Szkoła podstawowa

Klasa 8 – Język polski

Temat: Ciało i dusza – czyli o bajkach Ignacego Krasickiego. Poznam elementy budowy bajki jako gatunku literackiego.

Przeczytaj opracowanie i poucz się słówek w temacie „Bajki” (wybór) (I. Krasicki)

Temat: Refleksje na temat ludzkiego losu we fraszkach Jana Kochanowskiego. Zapoznam się z cechami fraszek. Poznam ich związek z filozofią renesansową.

Przeczytaj opracowanie i poucz się słówek w temacie "Fraszki J. Kochanowskiego (wybór)"

Klasa 8 – Historia

Temat: Droga ku wspólnej Europie. Poznam przyczyny tendencji zjednoczeniowych w Europie po II Wojnie Światowej. Poznam okoliczności narodzin ONZ.

Przeczytaj opracowanie

Klasa 8 – Biologia

Temat: Ekologia i ochrona środowiska (III) Zakres badań ekologii. Ekosystem. Poznam strukturę ekosystemu i jego funkcjonowanie. Dowiem się o: materii i energii w ekosystemie; łańcuchach i sieciach pokarmowych; poziomach troficznych. Zrozumiem na czym polega równowaga dynamiczna w ekosystemie. Omówię obieg węgla w ekosystemie.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test w temacie

Temat: Ekologia i ochrona środowiska (III). Populacja. Poznam cechy populacji: liczebność, zagęszczenie, rozrodczość, śmiertelność, migracje, np. wędrówki zwierząt, struktura przestrzenna, wiekowa i płciowa, piramida wieku. Wymienię/omówię zależności między populacjami: konkurencja, roślinożerność, drapieżnictwo, pasożytnictwo, mutualizm obligatoryjny, mutualizm fakultatywny, komensalizm.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test w temacie

Klasa 8 – Chemia

Temat: Wzory i nazwy soli. Nauczę się opisywać budowę soli i tworzyć ich nazwy. Dowiem się, jak zapisywać równania reakcji kwasów z wodorotlenkami, prowadzących do powstawania soli.

Przeczytaj opracowanie i przykładowe zadania

Temat: Proces dysocjacji jonowej soli. Nauczę się zapisywać równania procesu dysocjacji elektrolitycznej soli.

Przeczytaj opracowanie i przykładowe zadania

Temat: Otrzymywanie soli w wyniku reakcji metali z kwasami. Nauczę się zapisywać równania reakcji niektórych metali z kwasami prowadzące do powstania soli. Dowiem się, jak przewidywać na podstawie szeregu aktywności metali, które z nich wypierają wodór z kwasów, oraz wskazać te, które nie mają takich właściwości.

Przeczytaj opracowanie i przykładowe zadania

Klasa 8 – Matematyka

Temat: Działania na potęgach. Na tej lekcji powtórzę, jak mnożyć i dzielić potęgi o takich samych podstawach lub o takich samych wykładnikach. Nauczę się również potęgować potęgi. Przypomnę sobie, jak rozwiązywać działania na potęgach.

Przeczytaj opracowanie i przykładowe zadania

Temat: Potęgowanie. Na tej lekcji wykonam różne obliczenia na potęgach. Poćwiczę rozwiązywanie działań.

Przeczytaj opracowanie i przykładowe zadania

Ucz się w domu z darmową aplikacją edukacyjną Omnibus

Materiały do powtórki znajdziesz w naszej darmowej aplikacji Omnibus! Naukę w aplikacji oparliśmy o trzy kroki: przyswój wiedzę (opracowanie), utrwal wiadomości (naucz się zestawu fiszek) i sprawdź się (rozwiąż test).

Nie lubisz uczyć się sam? Możesz uczyć się z rodzicem, opiekunem lub znajomym korzystając z opcji Ucz się z kimś w fiszkach. W Omnibusie mamy też dla was co tydzień nowe Olimpiady z pucharami, nie tylko z materiału, który przerabiacie w szkole. Aplikacja jest dostępna na telefony z systemem Android w sklepie Google Play – kliknij!

1589801202-1584694079-800-x-450-jest-dobre

 

Zobacz najnowsze artykuły