Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Zdalne lekcje - liceum (nowa podstawa) - kl. 1 - grudzień

Przed wami kolejny miesiąc nauki z domu, a my przygotowaliśmy kolejne zestawienie opracowań, zestawów fiszek i testów dopasowanych do tematów, które przerabiacie. Na stronie Zdalne lekcje, ministerstwo publikuje plany zajęć odpowiadające podstawie programowej. Sprawdźcie grudniowe tematy!

Zdalne lekcje - liceum (nowa podstawa) - kl. 1 - grudzień
fot.123 RF

Liceum

Klasa 1 - Język polski

Temat: Chansons de geste – „Pieśń o Rolandzie”

Zapoznam się z fragmentami eposu rycerskiego „Pieśń o Rolandzie” i uzyskam wiedzę na temat jego analizy. Uzyskam także wiedzę dotyczącą tła historycznego tego utworu.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test: Pieśń o Rolandzie 1

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test: Pieśń o Rolandzie 2

Temat: Kroniki jako literackie świadectwo zamierzchłej przeszłości

Poznam historię związaną z powstaniem dziejopisarstwa i jej polskiego reprezentanta – Galla Anonima.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test

Temat: Średniowiecze – podsumowanie

Podsumuję moją wiedzę dotyczącą epoki średniowiecza i rozwiążę test.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test

Język angielski

Temat: Finding a job

Poznasz słownictwo dotyczące ogłoszeń o pracę i wykonaj ćwiczenia poprawiające umiejętności czytania.

Przeczytaj list z prośbą o przyjęcie do pracy po angielsku

Przeczytaj przykładowe podanie o pracę po angielsku

Historia

Temat: Republika rzymska – państwo obywateli. Początki Rzymu

Poznam legendarne i historyczne początki Rzymu. Dowiem się, kim byli Latynowie i Etruskowie.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test

Temat: Republika rzymska – państwo obywateli. Instytucje republikańskie

Zapoznam się z organizacją polityczną i społeczną republiki rzymskiej.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test

Temat: Od osady do imperium. Podboje starożytnego Rzymu

Dowiem się jakie były motywacje rzymskich podbojów. Poznam ich przebieg – ze szczególnym uwzględnieniem wojen punickich.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test

Temat: Kryzys republiki rzymskiej

Zapoznam się z przebiegiem kryzysu republiki rzymskiej. Dowiem się, jakie były motywacje i los reform Grakchów, poznam karierę Sulli i zrozumiem, dlaczego doszło do ustanowienia jedynowładztwa. Zapoznam się z sylwetką obrońcy republiki i najwybitniejszego mówcy starożytności – Cycerona.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test

Geografia 

Temat: Zasoby wody na Ziemi

Na tej lekcji nauczę się wyjaśniać, czym jest hydrosfera, objaśnię przyczyny zróżnicowania przestrzennego występowania wód na Ziemi, przedstawię poszczególne rodzaje wód – oceany, morza, rzeki, jeziora i wody podziemne. Wyjaśnię wpływ dostępności wody na cywilizację ludzką w przeszłości, obecnie i w przyszłości.

Przeczytaj opracowanie

Temat: Lodowce i lądolody

Na tej lekcji nauczę się opisywać warunki, w jakich tworzą się lodowce i lądolody. Wyjaśnię, jak lodowce kształtują podłoże skalne, wymienię przyczyny aktualnego rozmieszczenia lodowców na Ziemi, przedstawię konsekwencje zlodowaceń.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test w temacie: Budująca działalność lodowców i lądolodów

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test w temacie: Warunki tworzenia się lodowców

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test w temacie: Plejstoceńskie przekształcenia krajobrazu

Biologia

Temat: Budowa i funkcje kwasów nukleinowych

Omówię i porównam skład chemiczny oraz budowę cząsteczek DNA i RNA. Nauczę się nazywać wiązania chemiczne występujące w kwasach nukleinowych (wodorowe, fosfodiestrowe. Wyjaśnię biologiczną rolę DNA i poszczególnych rodzajów RNA.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test w temacie

Chemia

Temat: Budowa atomu a położenie pierwiastka w układzie okresowym

Nauczę się określać liczbę elektronów walencyjnych w atomach pierwiastków leżących w grupach: 1,2,13-18. Wyznaczę liczbę powłok w atomach pierwiastków na podstawie numeru okresu. Dowiem się, dlaczego że pierwiastki należące do jednej grupy mają podobne właściwości.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test w temacie

Matematyka

Temat: Odczytywanie własności funkcji na podstawie jej wykresu

Na tej lekcji przećwiczę odczytywanie własności funkcji z jej wykresu.

Przeczytaj opracowanie i przykładowe zadania

Temat: Funkcja liniowa. Definicja i zadania

Na tej lekcji poznam definicję funkcji liniowej.

Przeczytaj opracowanie i przykładowe zadania

Temat: Własności funkcji liniowej. Zadania

Na tej lekcji utrwalę różne własności funkcji liniowej.

 

Przeczytaj opracowanie i przykładowe zadania

Temat: Jednomian kwadratowy i jego własności. Wykres funkcji kwadratowej. Postać kanoniczna i ogólna funkcji kwadratowej

Na tej lekcji poznam własności jednomianu kwadratowego. Poznam również równanie paraboli w postaci kanonicznej i ogólnej. Zapoznam się z wykresem funkcji kwadratowej.

Przeczytaj opracowanie i przykładowe zadania

Ucz się w domu z darmową aplikacją edukacyjną Omnibus

Materiały do powtórki znajdziesz w naszej darmowej aplikacji Omnibus! Naukę w aplikacji oparliśmy o trzy kroki: przyswój wiedzę (opracowanie), utrwal wiadomości (naucz się zestawu fiszek) i sprawdź się (rozwiąż test)

Nie lubisz uczyć się sam? Możesz uczyć się z rodzicem, opiekunem lub znajomym korzystając z opcji Ucz się z kimś w fiszkach. W Omnibusie mamy też dla was co tydzień nowe Olimpiady z pucharami, nie tylko z materiału, który przerabiacie w szkole. Aplikacja jest dostępna na telefony z systemem Android w sklepie Google Play – kliknij!

1592993687-1589801202-1584694079-800-x-450-jest-dobre

Zobacz najnowsze artykuły