Odpowiedzi do zadań z podręczników w apce Skul

pobierz
Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Egzamin ósmoklasisty 2019 – arkusze i odpowiedzi

W tym roku po raz pierwszy odbędzie się egzamin ósmoklasisty. Został on wprowadzony w ramach reformy oświatowej przeprowadzającej likwidację gimnazjów. Uczniowie będą zdawać test po ukończeniu klasy 8 szkoły podstawowej. Sprawdźcie, jaki zakres umiejętności obejmie ten sprawdzian.

Egzamin ósmoklasisty 2019 – arkusze i odpowiedzi
Pierwszy egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 15-17 kwietnia 2019 roku. /Anna Bobrowska/KFP/REPORTER/Reporter

Obowiązkowy egzamin ósmoklasisty

W roku szkolnym 2017/2018 rozpoczęto wdrażanie reformy oświatowej, która ma potrwać do roku 2020-2021. Zdecydowano, że zostaną zlikwidowane gimnazja, a w szkołach podstawowych będzie toczyć się edukacja w klasach 1-8. W ostatniej klasie uczeń musi podejść do obowiązkowego egzaminu ósmoklasisty. Jego wyniki będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich.

Sprawdzian kończący szkołę będzie odbywać się w formie pisemnej. Nie ma określonego wyniku minimalnego, jaki musi osiągnąć uczeń, więc nie da się tego testu nie zdać. 

Zakres umiejętności na egzaminie

Egzamin ma obejmować umiejętności określone w postawie kształcenia w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w klasach 1-8. Do roku szkolnego 2020/2021 trwa okres przejściowy, w którym uczniowie będą zdawać na egzaminie trzy przedmioty: język polski, matematykę oraz wybrany język obcy nowożytny. Od 2022 roku egzamin obejmie język polski, matematykę, język obcy nowożytny oraz jeden z wybranych przez ucznia przedmiotów spośród: chemii, biologii, geografii, fizyki i historii.

Egzamin ósmoklasisty będzie zawierał pytania zamknięte (z jedną poprawną odpowiedzią do wyboru) oraz pytania otwarte (samodzielnie sformułowana odpowiedź).

Na stronie CKE znajdują się informatory o egzaminie ósmoklasisty oraz przykładowe arkusze wraz z rozwiązanymi zadaniami i odniesieniami do wymagań podstawy programowej.

Terminy egzaminu ósmoklasisty

Pierwszy egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 15-17 kwietnia 2019 roku.

Harmonogram:

• język polski (120 minut) - 15 kwietnia 2019 (poniedziałek) - godz. 9:00

• matematyka (100 minut) - 16 kwietnia 2019 (wtorek) - godz. 9:00

• język obcy nowożytny (90 minut) - 17 kwietnia 2019 (środa) - godz. 9:00

Jeśli uczeń nie podejdzie do egzaminu z powodu choroby lub innych przyczyn losowych, będzie mógł napisać test w terminie dodatkowym:

• język polski - 3 czerwca 2019 (poniedziałek) - godz. 11:00

• matematyka - 4 czerwca 2019 (wtorek) - godz. 11:00

• język obcy nowożytny - 5 czerwca 2019 (środa) - godz. 11:00

Uczniowie poznają wyniki egzaminu ósmoklasisty 14 czerwca, natomiast na koniec roku – 21 czerwca, odbiorą zaświadczenia o odbytym egzaminie.

Arkusze i odpowiedzi z wszystkich egzaminów znajdziecie w Interii w raporcie Egzamin Ósmoklasisty 2019!

 

Zobacz najnowsze artykuły