Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Zapisywanie równań

Zapisywanie równań

Równania i nierówności.

W chmurce są przykłady równań z młodszych klas. Teraz takie równania będziemy zapisywać, zastępując kwadraciki, chmurki, znak zapytania dowolną literą.

a + 3 = 7, 4 + x = 12, 100b = 3,5

Są to równania, w których litera oznacza nieznaną nam liczbę.

Przykład 1

Zapisz zadania przy pomocy równań. Zgadnij rozwiązanie, czyli liczby spełniające to równanie.

a) Jeśli liczbę a powiększymy o 7, to otrzymamy 18.

Zapisywanie równań. Powiększyć o znaczy dodać.

b) 50% liczby k jest równe 12.

Zapisywanie równań. 50% z k to 50% x k. Zamieniamy procenty na liczbę. Piszemy liczbę procent w liczniku, a w mianowniku 100, potem skracamy.

c) Za 2,5 kg gruszek po x zł za kilogram zapłacono 12,50 zł. Ile kosztował 1 kg gruszek?

Zapisywanie równań. Ilość x cena za 1 kg = kwota do zapłaty

Odpowiedź:

Kilogram gruszek kosztuje 5 zł.

Zapisywanie równań. Pole prostokąta obliczamy, mnożąc długość prostokąta przez jego szerokość. Bo suma kątów wewnętrznych trójkąta jest równa 180 st.

Przykład 2

Sprawdź, czy liczba 12 spełnia równanie:

Zapisywanie równań. Liczba spełnia równanie, jeśli podstawiona za niewiadomą daje zdanie prawdziwe. L = lewa strona, P = prawa strona. Obliczamy wartość lewej strony równania dla x = 12. Obliczamy wartość prawej strony równania dla x = 12. Wartości nie są równe.

Odpowiedź:

Liczba 12 nie spełnia równania.

Przykład 3

Sprawdź, czy liczba 2 spełnia równanie 0,5x = 3x - 5.

Zapisywanie równań. Obliczamy wartość lewej strony równania, podstawiając 2 za x. Obliczamy wartość prawej strony równania, podstawiając 2 za x. Wartości są sobie równe.

Odpowiedź:

Liczba 2 spełnia równanie.

Przykład 4

Zapisywanie równań. Sprawdź, czy liczba -3 spełnia równanie... Obliczamy wartość lewej strony równania, podstawiając (-3) za x; odejmowanie zastępujemy dodawaniem liczby przeciwnej. Obliczamy wartość prawej strony równania, podstawiając -3 za x. Wartości są różne.

Odpowiedź:

Liczba -3 nie spełnia równania.

UWAGA!

O liczbie, która spełnia równanie, mówimy też, że jest rozwiązaniem tego równania.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Zapisywanie równań

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Równania i nierówności
 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Równania i nierówności
 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Równania i nierówności
 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Równania i nierówności
 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Równania i nierówności

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.