Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Zdalne lekcje - szkoła podstawowa kl. 7 - październik

Od poniedziałku (27.10) uczniowie klas podstawowych IV-VIII wracają do nauki w systemie zdalnym. Zmiana jest spowodowana wzrostem zakażeń koronawirusa w Polsce. W związku z tym przeglądamy zalecenia tematów, dostępnych na stronach rządowych i publikujemy do nich nasze opracowania, streszczenia, testy i zestawy fiszek. Materiały dla uczniów klasy VII.

Zdalne lekcje - szkoła podstawowa kl. 7 - październik
Od poniedziałku uczniowie klas IV-VIII wracają do nauki zdalnej. / fot. 123RF

Szkoła podstawowa

Klasa 7 – Język polski

Temat: Refleksje na temat ludzkiego losu we fraszkach Jana Kochanowskiego. Zapoznam się z cechami fraszek. Poznam ich związek z filozofią renesansową.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test

Temat: Pochwała Stwórcy i Jego dzieła w pieśni Jana Kochanowskiego. Poznam pieśń Kochanowskiego „Czego chcesz od nas, Panie…”.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test

Temat: „Wierny robot” Stanisława Lema – przykładem dramatu. Poznam budowę dramatu i określę problematykę egzystencjalną w utworze poddając ją jednocześnie refleksji.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test

Klasa 7 – Język angielski

Temat: Weather

Przeczytaj opracowanie "Zjawiska pogodowe"

Klasa 7 – Geografia

Temat: Morze Bałtyckie. Na tej lekcji nauczę się opisywać położenie Morza Bałtyckiego, opisywać właściwości fizyczne i chemiczne wód Morza Bałtyckiego, podawać przykłady zagospodarowania i wykorzystania Bałtyku przez człowieka oraz wymieniać źródła zanieczyszczenia wód morza.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test

Temat: Gleby. Na tej lekcji nauczę się wskazywać elementy wchodzące w skład gleby, opisywać znaczenie organizmów glebowych, rozróżniać typy oraz oceniać żyzność gleby, wymieniać jakie gleby występują w Polsce.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test

Klasa 7 – Biologia

Temat: Układ pokarmowy i odżywianie się – wprowadzenie. W ramach realizacji działu programowego „Układ pokarmowy i odżywianie się”  wymienisz i rozpoznasz elementy układu pokarmowego, podasz ich funkcje oraz przedstawisz związek budowy tych elementów z pełnioną funkcją.

Przeczytaj opracowanie

Klasa 7 – Chemia

Temat: Woda jako rozpuszczalnik. Dowiem się, co sprawia, że woda jest tak dobrym rozpuszczalnikiem. Poznam ciekawostki na temat wody. Usystematyzuję wiedzę o wodzie i roztworach wodnych.

Przeczytaj opracowanie

Temat: Tlen. Dowiem się więcej o tlenie. Poznam jego właściwości. Nauczę się, czym są tlenki.

Przeczytaj opracowanie

Klasa 7 – Matematyka

Temat: Potęga o wykładniku naturalnym. Poznam, czym są potęgi oraz jakie zasady panują przy obliczaniu potęg.

Przeczytaj opracowanie i przykładowe zadania

Temat: Pierwiastek kwadratowy i sześcienny. Dowiem się jak odczytywać pierwiastki oraz jak wykonywać na nich działania.

Przeczytaj opracowanie i przykładowe zadania

Temat: Działania na pierwiastkach. Nauczę się stosować własności działań na pierwiastkach w zbiorze liczb rzeczywistych.

Przeczytaj opracowanie i przykładowe zadania

Temat: Jednomiany. Nauczę się, jak zapisywać jednomiany i jak wykonywać na nich obliczenia.

Przeczytaj opracowanie i przykładowe zadania

Temat: Rozwiązywanie równań. Poznam metody rozwiązywania równań. Dowiem się ile rozwiązań może mieć równanie i nauczę się rozwiązywać równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą. Zapoznaj się z lekcją wprowadzającą w temat liczby rozwiązań równania.

Przeczytaj opracowanie i przykładowe zadania

Ucz się w domu z darmową aplikacją edukacyjną Omnibus

Materiały do powtórki znajdziesz w naszej darmowej aplikacji Omnibus! Naukę w aplikacji oparliśmy o trzy kroki: przyswój wiedzę (opracowanie), utrwal wiadomości (naucz się zestawu fiszek) i sprawdź się (rozwiąż test)

Nie lubisz uczyć się sam? Możesz uczyć się z rodzicem, opiekunem lub znajomym korzystając z opcji Ucz się z kimś w fiszkach. W Omnibusie mamy też dla was co tydzień nowe Olimpiady z pucharami, nie tylko z materiału, który przerabiacie w szkole. Aplikacja jest dostępna na telefony z systemem Android w sklepie Google Play – kliknij!

nowe omnibus olimpiada zajawka (8)

1589801202-1584694079-800-x-450-jest-dobre

Zobacz najnowsze artykuły