Przejdź na stronę główną Interia.pl

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Organizacje międzynarodowe zajmujące się zagadnieniami zdrowia

Organizacje międzynarodowe zajmujące się zagadnieniami zdrowia

WHO (ang. World Health Organization) - Światowa Organizacja Zdrowia. Głównym zadaniem tej organizacji jest: udzielanie pomocy krajom rozwijającym się w zaopatrzeniu w leki i sprzęt medyczny; zbieranie i publikowanie danych o występowaniu ważniejszych chorób zakaźnych w poszczególnych krajach.

ILO (ang. International Labour Organization) - Międzynarodowa Organizacja Pracy. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z ochroną zdrowia w przemyśle.

FAO (ang. Food and Agriculture Organization of the United Nations) - Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa. Zajmuje się zagadnieniami prawidłowego żywienia ludności oraz oceną produktów żywnościowych.

UNESCO (ang. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) - Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury. Zajmuje się działalnością na rzecz wzajemnego porozumienia narodów, koordynuje międzynarodową współpracę oświatową, naukową, i kulturalną.

UNICEF (ang. United Nations International Children's Emergency Fund) - Międzynarodowy Fundusz Narodów Zjednoczonych Doraźnej Pomocy Dzieciom. Udziela pomocy w postaci dostaw żywności i lekarstw do krajów rozwijających się.

W pracach tych organizacji przedstawiciele naszego kraju biorą aktywny udział.

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Biologia
 • Ochrona środowiska a zdrowie człowieka
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Ochrona środowiska a zdrowie człowieka
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Ochrona środowiska a zdrowie człowieka
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Ochrona środowiska a zdrowie człowieka

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.