Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Organizacje międzynarodowe zajmujące się zagadnieniami zdrowia

Organizacje międzynarodowe zajmujące się zagadnieniami zdrowia

WHO (ang. World Health Organization) - Światowa Organizacja Zdrowia. Głównym zadaniem tej organizacji jest: udzielanie pomocy krajom rozwijającym się w zaopatrzeniu w leki i sprzęt medyczny; zbieranie i publikowanie danych o występowaniu ważniejszych chorób zakaźnych w poszczególnych krajach.

ILO (ang. International Labour Organization) - Międzynarodowa Organizacja Pracy. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z ochroną zdrowia w przemyśle.

FAO (ang. Food and Agriculture Organization of the United Nations) - Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa. Zajmuje się zagadnieniami prawidłowego żywienia ludności oraz oceną produktów żywnościowych.

UNESCO (ang. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) - Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury. Zajmuje się działalnością na rzecz wzajemnego porozumienia narodów, koordynuje międzynarodową współpracę oświatową, naukową, i kulturalną.

UNICEF (ang. United Nations International Children's Emergency Fund) - Międzynarodowy Fundusz Narodów Zjednoczonych Doraźnej Pomocy Dzieciom. Udziela pomocy w postaci dostaw żywności i lekarstw do krajów rozwijających się.

W pracach tych organizacji przedstawiciele naszego kraju biorą aktywny udział.

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Biologia
 • Ochrona środowiska a zdrowie człowieka
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Ochrona środowiska a zdrowie człowieka
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Ochrona środowiska a zdrowie człowieka
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Ochrona środowiska a zdrowie człowieka

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.