Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Tkanka nerwowa

Tkanka nerwowa

Cechy charakterystyczne:

Tkanka nerwowa odpowiada za odbieranie i przesyłanie impulsów ze środowiska (zarówno zewnętrznego jak i wewnętrznego), inaczej mówiąc odpowiada za wrażliwość organizmu.

Komórki nerwowe, nazywane neuronami, są komórkami wysoce wyspecjalizowanymi i jako takie utraciły zdolność do podziału.

Tkankę nerwową cechuje brak zdolności do regeneracji.

Budowa neuronu

Komórka nerwowa składa się z ciała komórki, w którym znajduje się jądro i większość organelli komórkowych oraz z wypustek. Wypustki mogą być dwojakiego rodzaju:

- dendryty, których przeważnie jest dużo i są krótkie

- akson (inaczej nazywany neurytem) występuje najczęściej pojedynczo. Może osiągać długość kilkudziesięciu centymetrów - nazywany jest wtedy włóknem nerwowym. Akson może być niczym nieosłonięty, ale przeważnie otoczony jest jedną lub dwiema osłonkami. Są to: osłonka mielinowa i osłonka komórkowa. W osłonkach widoczne są wyraźne przerwy zwane przewężeniami Ranviera.

Schemat budowy neuronu. Ciało komórki, jądro, dendryty, neuryt (akson), osłona komórkowa, osłonka mielinowa, przewężenie Ranviera, zakończenia aksonu.

Impuls nerwowy ma charakter elektryczny, a osłonki pełnią rolę izolatora, oddzielając od siebie włókna należące do różnych neuronów. Przyspieszają też przekazywanie impulsu.

Przepływ impulsu wzdłuż neuronu odbywa jednokierunkowo: sygnał odbierany jest przez dendryty, przekazywany do ciała komórki, a następnie biegnie wzdłuż aksonu i przekazywany jest specjalnym połączeniem kolejnej komórce.

Połączenie między neuronami nazywane jest synapsą

Schemat przebiegu impulsu. Akson, dendryt, ciało komórki, akson, dendryt, neuron I, synapsa, neuron II, synapsa, neuron III.

Wyróżnia się dwa rodzaje synaps:

- synapsy chemiczne, w których przekazywanie sygnału z jednego neuronu do następnego odbywa się na drodze chemicznej. Substancję pełniącą rolę przekaźnika informacji nazywa się neuroprzekaźnikiem albo mediatorem;

- synapsy elektryczne, w których impuls elektryczny „przeskakuje” z jednej komórki na drugą.

Neurony skupiają się ze sobą, tworząc różne struktury układu nerwowego:

- mózg i rdzeń kręgowy składające się z ogromnej liczby neuronów i ich wypustek,

- nerwy - składające się z równolegle biegnących włókien nerwowych otoczonych tkanką łączną.

Pomiędzy komórkami nerwowymi występuje tkanka glejowa. Jej komórki chronią neurony oraz zaopatrują je w substancje odżywcze potrzebne do właściwego funkcjonowania.

Podział neuronów

Kryterium podziału Rodzaje neuronów Opis
ze względu na liczbę wypustek jednobiegunowe Mają jedną, rozgałęzioną wypustkę, która może pełnić funkcję dendrytu lub aksonu.
rzekomo jednobiegunowe Posiadają pozornie jedną wypustkę, która w rzeczywistości składa się z dwóch oddzielnych.
dwubiegunowe Posiadają dwie wypustki: 1 akson i 1 dendryt położone naprzeciw siebie.
wielobiegunowe Posiadają wiele dendrytów i jeden akson. Taka właśnie komórka najczęściej przedstawiana jest jako model neuronu.
ze względu na kierunek przewodzenia impulsu czuciowe Przewodzą impuls od receptora do ośrodków nerwowych.
ruchowe Przewodzą impuls od ośrodków nerwowych do efektora (np. do mięśnia).
pośredniczące (kojarzeniowe) Przewodzą impulsy pomiędzy neuronami.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Tkanka nerwowa

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Biologia
 • Tkanki
 • Liceum
 • Biologia
 • Tkanki
 • Liceum
 • Biologia
 • Tkanki
 • Liceum
 • Biologia
 • Tkanki

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.