Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Niszcząca działalność morza

Niszcząca działalność morza

Działanie rzeźbotwórcze wód morskich obejmuje wybrzeże, czyli pas graniczny morza i lądu. Wysokie brzegi morskie podlegają niszczącemu działaniu morza, czyli abrazji. Tego typu wybrzeża są atakowane przez fale morskie, które kruszą i odrywają skały budujące brzeg. Dodatkowo skały te są rozrywane przez powietrze sprężone w szczelinach skalnych.

Abrazja na wybrzeżu klifowym. Nisza abrazyjna, klif, platforma abrazyjna, platforma akumulacyjna.

Działanie fal prowadzi do powstania podcięć i nisz abrazyjnych w skale. Powoduje to obrywanie się brzegu. Tworzy się ściana skalna zwana klifem lub falezą. Oberwany materiał skalny jest rozkruszany przez fale. Ciągły ruch wody morskiej wraz z nagromadzonym materiałem skalnym powoduje niszczenie dna i formowanie się platformy abrazyjnej. Jest to płaska powierzchnia, słabo nachylona w kierunku morza. Przedłużeniem platformy abrazyjnej w stronę morza jest platforma akumulacyjna, zbudowana z osadzonego materiału skalnego pochodzącego z niszczenia brzegu. Tempo niszczenia klifu jest uzależnione od odporności skały.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.