Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Budująca działalność morza

Budująca działalność morza

Na niskich wybrzeżach morskich przeważnie ma miejsce akumulacja. Tworzą się tam piaszczyste plaże, leżące pomiędzy zasięgiem fal sztormowych a najniższym poziomem wody. Plaże występują też niekiedy u podnóża klifu. W pewnym oddaleniu od linii brzegowej osadzają się wały burzowe. Zbudowane są z materiału skalnego wyrzuconego podczas sztormu. Często w obrębie tych wałów rozwijają się wydmy.

Na niskich wybrzeżach, wzdłuż których przepływają prądy przybrzeżne, osadzają się piaszczyste półwyspy nazywane kosami lub mierzejami. Mierzeja może całkowicie odciąć zatokę morską i utworzyć jezioro przybrzeżne. Jeżeli mierzeja nie jest jeszcze zamknięta, wówczas odcięta część morza nazywana jest zalewem.

Osady denne mórz i oceanów są różnego pochodzenia. Nieopodal brzegu osadza się grubszy materiał skalny pochodzący z niszczenia klifów oraz dostarczany przez rzeki i lodowce. Tworzą się tu piaskowce, zlepieńce i mułowce. Osadzają się tu również obumarłe szczątki zwierzęce, tworząc wapienie i margle.

Osady głębokowodne to iły i muły. Są to bardzo drobne cząstki mineralne pochodzące z niszczenia brzegów oraz pyły atmosferyczne i kosmiczne. Na dnie basenów oceanicznych można spotkać konkrecje żelazowo-manganowe.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Budująca działalność morza

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.