Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Transportująca i akumulacyjna działalność rzek

Transportująca i akumulacyjna działalność rzek

Działanie transportujące rzeki polega na przemieszczaniu materiału skalnego różnej wielkości. Transportowany materiał może być rozpuszczony w wodzie, zawieszony lub wleczony po dnie. Większe okruchy skalne zostają ogładzone i tworzą się z nich otoczaki.

Materiał skalny niesiony przez rzeki tworzy formy akumulacji rzecznej. W miejscach zmniejszenia prędkości płynięcia wody powstają stożki napływowe. Najczęściej występują w górach i na równinach podgórskich. Specyficznym rodzajem stożka napływowego jest delta. Powstaje w miejscu ujścia rzeki do płytkiej zatoki morskiej lub jeziora. Materiał skalny stopniowo osadza się, zasypując przybrzeżną część zbiornika wodnego. Narastająca delta tworzy nowy ląd. Na jej obszarze rzeka dzieli się na wiele odnóg.

Wody powodziowe, rozlewając się szeroko po dnie doliny, osadzają namuły rzeczne i nadbudowują tzw. terasę zalewową. Materiał skalny osadzony w deltach i na terasach zalewowych jest podłożem żyznych gleb - mad.

Wyróżnia się dwa rodzaje ujść rzecznych:

- deltowe - tam, gdzie rzeka dzieli się na wiele odnóg (np. Amazonka, Ganges i Brahmaputra, Missisipi, Wisła);

- lejkowate (estuarium) - tam, gdzie rzeka uchodzi do morza głębokiego, o dużych pływach morskich. Rzeka stopniowo rozszerza się przechodząc w morze (np. Loara, Garonna).

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.