Przejdź na stronę główną Interia.pl

Wybierz dział

Pośrednie metody zbierania informacji geograficznych

Pośrednie metody zbierania informacji geograficznych

Do pośrednich metod zbierania informacji geograficznych należą metody kartograficzne, modele, obrazy realistyczne, źródła pisane, metody statystyczne, ankietowanie i wywiad, Internet. Pośrednimi źródłami informacji geograficznej są obrazy realistyczne takie jak fotografie, filmy, zdjęcia lotnicze i satelitarne, przeźrocza i rysunki. Do źródeł pisanych należy literatura geograficzna (w tym podręczniki). Metody statystyczne polegają na wykorzystaniu danych statystycznych zgromadzonych w różnego rodzaju rocznikach i tabelach statystycznych (np.: „Rocznik Statystyczny” GUS, „Świat w liczbach” itp.).

Informacje geograficzne można także zbierać poprzez wywiad i ankietę. Wywiad polega na rozmowie w celu uzyskania informacji o określonym zjawisku geograficznym. Ankieta natomiast to wywiad pisemny przeprowadzany bez uczestnictwa osoby prowadzącej badania. Zarówno wywiad, jak i ankietę przeprowadza się na podstawie kwestionariusza, czyli listy pytań stawianych w czasie badań.

Coraz częściej w celu uzyskania informacji geograficznych stosuje się Internet. Można korzystać ze stron urzędów statystycznych, uczelni, instytutów naukowych.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.