Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Pośrednie metody zbierania informacji geograficznych

Pośrednie metody zbierania informacji geograficznych

Do pośrednich metod zbierania informacji geograficznych należą metody kartograficzne, modele, obrazy realistyczne, źródła pisane, metody statystyczne, ankietowanie i wywiad, Internet. Pośrednimi źródłami informacji geograficznej są obrazy realistyczne takie jak fotografie, filmy, zdjęcia lotnicze i satelitarne, przeźrocza i rysunki. Do źródeł pisanych należy literatura geograficzna (w tym podręczniki). Metody statystyczne polegają na wykorzystaniu danych statystycznych zgromadzonych w różnego rodzaju rocznikach i tabelach statystycznych (np.: „Rocznik Statystyczny” GUS, „Świat w liczbach” itp.).

Informacje geograficzne można także zbierać poprzez wywiad i ankietę. Wywiad polega na rozmowie w celu uzyskania informacji o określonym zjawisku geograficznym. Ankieta natomiast to wywiad pisemny przeprowadzany bez uczestnictwa osoby prowadzącej badania. Zarówno wywiad, jak i ankietę przeprowadza się na podstawie kwestionariusza, czyli listy pytań stawianych w czasie badań.

Coraz częściej w celu uzyskania informacji geograficznych stosuje się Internet. Można korzystać ze stron urzędów statystycznych, uczelni, instytutów naukowych.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.