Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Pośrednie metody zbierania informacji geograficznych

Pośrednie metody zbierania informacji geograficznych

Do pośrednich metod zbierania informacji geograficznych należą metody kartograficzne, modele, obrazy realistyczne, źródła pisane, metody statystyczne, ankietowanie i wywiad, Internet. Pośrednimi źródłami informacji geograficznej są obrazy realistyczne takie jak fotografie, filmy, zdjęcia lotnicze i satelitarne, przeźrocza i rysunki. Do źródeł pisanych należy literatura geograficzna (w tym podręczniki). Metody statystyczne polegają na wykorzystaniu danych statystycznych zgromadzonych w różnego rodzaju rocznikach i tabelach statystycznych (np.: „Rocznik Statystyczny” GUS, „Świat w liczbach” itp.).

Informacje geograficzne można także zbierać poprzez wywiad i ankietę. Wywiad polega na rozmowie w celu uzyskania informacji o określonym zjawisku geograficznym. Ankieta natomiast to wywiad pisemny przeprowadzany bez uczestnictwa osoby prowadzącej badania. Zarówno wywiad, jak i ankietę przeprowadza się na podstawie kwestionariusza, czyli listy pytań stawianych w czasie badań.

Coraz częściej w celu uzyskania informacji geograficznych stosuje się Internet. Można korzystać ze stron urzędów statystycznych, uczelni, instytutów naukowych.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.