Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Metody badań geologicznych

Metody badań geologicznych

Metody badań geologicznych, służące do określania rodzaju i układu skał oraz budowy wnętrza Ziemi, można podzielić na bezpośrednie i pośrednie. Bada się skały występujące na powierzchni w odsłonięciach skalnych oraz skały znajdujące się pod powierzchnią Ziemi.

Podstawową metodą bezpośrednią są wiercenia. Dzięki nim można ustalić budowę geologiczną obszaru, tzn. rodzaje skał oraz ich ułożenie. Najgłębsze wiercenia sięgają 12 km. Ze względów ekonomicznych najczęściej przeprowadza się je w celu poszukiwania bogactw mineralnych.

Do określania względnej twardości minerałów, z których zbudowane są skały, stosuje się skalę Mohsa. Jest to skala 10-stopniowa. Każdemu stopniowi odpowiada minerał wzorcowy.

Skala Mohsa

Stopień twardości Minerał wzorcowy
1 talk
2 gips
3 kalcyt
4 fluoryt
5 apatyt
6 ortoklaz
7 kwarc
8 topaz
9 korund
10 diament

Podstawową metodą pośrednią jest metoda sejsmiczna badająca naturalne lub sztucznie wywołane drgania. Prędkość rozchodzenia się fal sejsmicznych, ich załamywanie się lub odbijanie służą do określenia gęstości skał oraz istniejących powierzchni nieciągłości.

Metoda grawimetryczna pozwala na określenie anomalii siły ciężkości. Można w ten sposób określić położenie skał o bardzo dużym lub małym ciężarze właściwym.

Istnieją też inne metody, np. badanie przewodności elektrycznej skał oraz pola magnetycznego.

Zobacz podobne opracowania

  • Liceum
  • Geografia
  • Geografia fizyczna
  • Liceum
  • Geografia
  • Geografia fizyczna
  • Liceum
  • Geografia
  • Geografia fizyczna

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.