Odpowiedzi do zadań z podręczników w apce Skul

pobierz

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Kartograficzne przedstawianie cech ilościowych

Kartograficzne przedstawianie cech ilościowych

Metoda powierzchniowa (chorochromatyczna) - polega na przedstawianiu zjawisk geograficznych występujących na pewnym obszarze. Obszary, na których występują pewne zjawiska geograficzne zaznacza się określoną barwą lub kreskowaniem, tzw. szrafem. Metoda ta często stanowi tło mapy, na której stosuje się inne metody kartograficzne.

Metoda zasięgów - polega również na przedstawianiu zjawisk geograficznych występujących na pewnym obszarze. Różni się od metody powierzchniowej tym, że przedstawia zjawiska występujące w rozproszeniu. Linia zasięgu informuje, że w jej obrębie występuje dane zjawisko, lecz niekoniecznie na całym obszarze.

Zasięg przedstawiony na mapie może być zasięgiem otwartym, gdy linia zasięgu wychodzi poza obszar mapy. Z zasięgiem zamkniętym mamy do czynienia wówczas, gdy linia zasięgu zamyka się na obszarze mapy.

Metoda sygnaturowa (znaków) - polega na przedstawianiu zjawisk geograficznych za pomocą znaków punktowych lub liniowych. Znaki punktowe mogą mieć kształt figur geometrycznych, obrazków lub liter.

Wielkość znaków może określać znaczenie obiektów geograficznych. Znaki liniowe mogą również przyjmować różne formy. Za ich pomocą można przedstawiać np. linie przepływu rzek, przebieg dróg lub granic.

Metoda izarytmiczna (izolinii) - polega na zastosowaniu izarytm, czyli linii jednakowych wartości liczbowych obrazujących natężenie jakiegoś zjawiska geograficznego. Przykładami izarytm są:

- izotermy - linie łączące miejsca o takiej samej temperaturze powietrza,

- izobary - łączą miejsca o takim samym ciśnieniu atmosferycznym,

- izohiety - łączą miejsca o takiej samej sumie opadów atmosferycznych,

- izohipsy lub poziomice - łączą miejsca o takiej samej wysokości bezwzględnej.

Kartogram przedstawiający gęstość zaludnienia państw Europy Środkowej.

Metoda kropkowa (punktowa) - polega na przyporządkowaniu wartości liczbowej kropce. Kropkami tymi pokrywana jest mapa. Duże zagęszczenie kropek świadczy o dużym natężeniu danego zjawiska geograficznego na tym terenie. Najczęściej metoda ta stosowana jest na mapach rozmieszczenia ludności.

Metoda kartogramu - polega na przyporządkowaniu barw lub kreskowań przedziałom liczbowym pewnego zjawiska geograficznego. Kartogram wykonywany jest na podkładzie mapy administracyjnej.

Metoda kartodiagramu - polega na wrysowaniu wykresów na mapie konturowej, na ogół przedstawiającej podział administracyjny. Najczęściej używane są wykresy słupkowe lub kołowe. Dość często łączy się metodę kartodiagramu z kartogramem.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.