Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Fazy Księżyca, zaćmienia Księżyca i Słońca

Fazy Księżyca, zaćmienia Księżyca i Słońca

Księżyc jest jedynym naturalnym satelitą Ziemi. Jego średnica wynosi 3476 km. Obiega Ziemię ze średnią prędkością 1,022 km/s. Maksymalna odległość od Ziemi wynosi 405 696 km, natomiast minimalna 363 104 km. Czas obiegu i obrotu jest zsynchronizowany i wynosi 27 dób 7 godzin 43 minuty. Oznacza to, że Księżyc cały czas zwrócony jest ku Ziemi tą samą stroną.

W zależności od układu Księżyc - Ziemia - Słońce zmienia się kształt oświetlonej części Księżyca widocznej dla obserwatora z Ziemi. W związku z tym można wyróżnić 4 podstawowe fazy Księżyca:

- nów, gdy obszar zwrócony ku Ziemi nie jest oświetlony,

- pierwsza kwadra, gdy widoczna jest wschodnia połowa tarczy i oświetlony obszar przypomina literę D,

- pełnia, gdy oświetlona jest cała widoczna strona Księżyca,

- ostatnia kwadra, gdy widoczna jest zachodnia połowa tarczy i oświetlony obszar przypomina wypełnione C.

Odpowiedni układ Księżyc - Ziemia - Słońce może doprowadzić do zaćmienia Księżyca lub Słońca. Zaćmienie Księżyca występuje, gdy Ziemia znajdująca się między Księżycem i Słońcem rzuca cień na Księżyc. Natomiast do zaćmienia Słońca dochodzi, gdy Księżyc znajdujący się między Słońcem a Ziemią zasłaniając światło słoneczne.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.