Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Zasady określania współrzędnych geograficznych

Zasady określania współrzędnych geograficznych

Określając szerokość geograficzną obiektu na mapie, korzystamy z wartości liczbowych równoleżników. Na mapie równoleżniki są najczęściej liniami poziomymi lub zbliżonymi do poziomych.

Wyjątkiem są siatki płaszczyznowe normalne lub stożkowe, gdzie równoleżniki są okręgami lub fragmentami okręgów.

Określając długość geograficzną obiektu na mapie korzystamy z wartości liczbowych południków. Na mapie południki są najczęściej liniami prostymi pionowymi lub zbliżonymi do pionowych.

Łatwo jest określić współrzędne geograficzne, gdy na mapie znajduje się równik i południk 0°. Najpierw należy oszacować wartości liczbowe szerokości i długości geograficznej. Często na ramce mapy występuje znakowanie, które pomaga w szacowaniu wartości liczbowych współrzędnych geograficznych.

Współrzędne obiektu 4 S, 15 E.

Wszystkie punkty na wschód od południka 0° mają długość geograficzną wschodnią a na zachód - zachodnią. Analogiczna sytuacja występuje przy wyznaczaniu kierunku szerokości geograficznej (północna lub południowa).

Jeżeli na mapie nie ma południka 0° i równika, określa się kierunek szerokości i długości geograficznej badając, w którym kierunku zwiększa się ich wartość liczbowa.

Współrzędne obiektu 45 N, 105 W.

Szerokość geograficzna jest północna, gdyż wartości liczbowe równoleżników wzrastają ku północy. Długość geograficzna jest zachodnia, gdyż wartości liczbowe południków wzrastają ku zachodowi.

Zobacz podobne opracowania

  • Liceum
  • Geografia
  • Geografia fizyczna
  • Liceum
  • Geografia
  • Geografia fizyczna
  • Liceum
  • Geografia
  • Geografia fizyczna

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.