Odpowiedzi do zadań z podręczników w apce Skul

pobierz

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Zasady obliczania czasu strefowego i urzędowego

Zasady obliczania czasu strefowego i urzędowego

Ziemia podzielona jest na 24 strefy czasowe. Każda strefa czasowa ma rozciągłość południkową równą 15°. W całej strefie obowiązuje ten sam czas. Jest to średni czas słoneczny południka środkowego danej strefy.

Pomiędzy południkami 7°30’ W i 7°30’ E znajduje się strefa czasu uniwersalnego (w skrócie U.T. lub GMT). W tej strefie obowiązuje średni czas słoneczny południka 0°. Podając czas obowiązujący w innych strefach, zawsze porównujemy go do czasu uniwersalnego. Na przykład czas środkowoeuropejski (czyli strefy pomiędzy południkami 7°30’E i 22°30’E ze środkowym południkiem 15°E) określa się jako U.T. + 1 h. Jeżeli jest godzina 11.15 według czasu uniwersalnego, to według czasu środkowoeuropejskiego jest 11.15 + 1 h = 12.15. W ten sposób można obliczyć czas każdej strefy na Ziemi.

Gdyby w Polsce ściśle stosowano się do czasu strefowego, to większa część naszego kraju miałaby czas U.T. + 1 h, wschodnie krańce Polski natomiast miałyby czas U.T. + 2 h. Taka sytuacja powtarza się w wielu państwach. Aby tego uniknąć, władze każdego państwa określają czas urzędowy. W Polsce i prawiew całej Europie wprowadzono czas urzędowy letni i zimowy. Czas zimowy określono jako U.T. + 1 h, czas letni natomiast jako U.T. + 2 h.

W państwach wielkich obszarowo, takich jak Rosja, Chiny, Stany Zjednoczone, Kanada, zachodzi konieczność wprowadzania kilku różnych czasów urzędowych.

Przy wprowadzaniu czasu strefowego zaszła konieczność ustalenia linii zmiany daty. Pokrywa się ona w zasadzie z południkiem 180°. Przekraczając tę linię zmieniamy datę. Jeżeli przekraczamy ją z półkuli wschodniej na zachodnią musimy zmienić datę na wcześniejszą. Jeżeli przekraczamy ją w kierunku odwrotnym musimy zmienić datę na późniejszą.

Zadanie 1

Jeżeli w Warszawie jest godzina 12.00 według czasu urzędowego zimowego, to która godzina według tego czasu jest w Pekinie?

Dane:

Czas Warszawy 12.00

Strefa Warszawy U.T. + 1 h

Strefa Pekinu U.T. + 8 h

Szukane:

Czas urzędowy Pekinu

Rozwiązanie:

Czas Warszawy należy przyporządkować strefie Warszawy

U.T. + 1 = 12

U.T. należy traktować jak niewiadomą w prostym równaniu matematycznym.

U.T. = 12 - 1 = 11

Obliczyliśmy czas uniwersalny. Aby obliczyć czas urzędowy Pekinu, wartość U.T. należy podstawić do wzoru strefy Pekinu (U.T. + 8 h).

11 + 8 = 19

Odpowiedź: W Pekinie jest godzina 19.00 według czasu urzędowego.

Zadanie 2

Jeżeli w Warszawie jest godzina 15.00 według zimowego czasu urzędowego, to która godzina według tego czasu jest w Waszyngtonie?

Dane:

Czas Warszawy 15.00

Strefa Warszawy U.T. + 1 h

Strefa Waszyngtonu U.T. - 5 h

Szukane:

Czas urzędowy Waszyngtonu

Rozwiązanie:

Czas Warszawy należy przyporządkować strefie Warszawy, a następnie obliczyć czas uniwersalny.

U.T. + 1 = 15

U.T. = 15 - 1 = 14

Obliczamy czas urzędowy Waszyngtonu podstawiając wartość U.T. do wzoru strefy Waszyngtonu (U.T. - 5 h).

14 - 5 = 9

Odpowiedź: W Waszyngtonie jest godzina 9.00 według czasu urzędowego.

Może się zdarzyć, że obliczając czas urzędowy uzyskamy liczbę ujemną lub liczbę większą od 24. Taka sytuacja oznacza, że nastąpiła zmiana daty na wcześniejszą lub późniejszą.

Przykład 1

Z obliczeń otrzymano liczbę (- 5). Należy odjąć ją od 24.

24 - 5 = 19

Szukany czas to godzina 19.00 dnia wcześniejszego.

Przykład 2

Z obliczeń otrzymano liczbę 27. Należy od niej odjąć 24.

27 - 24 = 3

Szukany czas to godzina 3.00 dnia późniejszego.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.